تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی - نشریه علمی (وزارت علوم)

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (نشریه علمی وزارت علوم)


 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه خوارزمی تهران(دانشگاه تربیت معلم اسبق)

مدیر مسئول: زهرا حجازی زاده

سردبیر: پرویز ضیاییان فیروزآبادی

مدیر اجرایی: محمدحسین ناصرزاده

هیئت تحریریه: شادروان محمدحسن گنجی، محمدحسین پاپلی یزدی، حسن کامران، سیمین تولایی، یداله کریمی پور، حسن افراخته، عزت اله قنواتی، جعفر جوان، شهریار خالدی

تلفن: 81582264(021)  

وب سایت: http://jgs.khu.ac.ir

پست الکترونیک: journal.geography@yahoo.com


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۲ دی ۱۳۸۹
ناشر: دانشگاه خوارزمی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۹