روانشناسی تحولی روانشناسان ایرانی

روانشناسی تحولی روانشناسان ایرانی

روانشناسی تحولی 1386 شماره 14 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۳.

اندازه گیری باورهای غیر منطقی در روابط زناشویی؛ استانداردسازی پرسشنامه باورهای ارتباطی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۲۷۹

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۵