دانش حسابرسی

دانش حسابرسی

دانش حسابرسی سال هجدهم پاییز 1397 شماره 72 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

بررسی تأثیر کیفیت کنترلهای داخلی بر حداقل سازی مالیات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1394-1388(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 825 تعداد دانلود : 156
۳.

تأثیر شهرت حسابرس بر شدت و پیامدهای منفی تجدید ارائه صورت های مالی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 401 تعداد دانلود : 459
۴.

بررسی تأثیر آنتروپی نسبت های نقدینگی و اهرمی بر شناسایی شرکت های مشکوک به تقلب در گزارشگری مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸