دانش حسابرسی

دانش حسابرسی

دانش حسابرسی سال چهاردهم زمستان 1393 شماره 57 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارائه رویکردی نوین بر صدور گزارش حسابرسی با استفاده از داده کاوی (مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

رابطه بین بازده غیر عادی و حسابداری محافظه کارانه در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی تاثیر مکانیزمهای حاکمیت شرکتی برگزینش اظهار نظر حسابرس(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

تاثیر استراتژی متنوع سازی شرکتی بر هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۶ تعداد دانلود : ۴۳۲
۵.

بررسی مقایسه ای عملکرد شرکت های واگذار شده قبل و بعد از واگذاری بر اساس مدل ای اف کیو ام(EFQM) و برخی شاخص های مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی نارسایی های مدل حسابرسی مبتنی بر سیستم وامکان جایگزینی آن با مدل حسابرسی مبتنی بر ریسک در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی ارتباط بین کیفیت سود و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

واکنش بازار سرمایه به اقلام تعهدی،جریان نقد آزاد و خالص داراییهای عملیاتی در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۷ تعداد دانلود : ۸۳۵
۹.

الزامات استقرار بودجه ریزی عملیاتی (مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۶ تعداد دانلود : ۴۷۵۶

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸