دانش حسابرسی

دانش حسابرسی

دانش حسابرسی سال هفدهم زمستان 1396 شماره 69 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

تأثیر چرخش حسابرس در سطح شریک و موسسه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

تأثیر مدیریت واقعی و مصنوعی سود به عنوان شواهدی از ریسک اطلاعاتی گزار شهای مالی حسابرسی شده بر هزینه حقوق صاحبان سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی تأثیر گزارش تفریغ بودجه بر تصمیمات مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

تأثیر کیفیت حسابرسی و رعایت حقوق سهامداران بر احتمال گزارشگری متقلبانه(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

نقاط شروع مبارزه با فساد با تاکید بر رویکرد نشانگانی؛ با بررسی موردی وضعیت نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فساد کارتل های نخبگانی نظام قضایی حاکمیت قانون شفافیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۴۱۶
۷.

بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و کاهش هزینه نمایندگی ناشی از مدیریت سود تعهدی(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

تأثیر تغییر اجباری و داوطلبانه حسابرس مستقل بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

مدیریت سود و خوانایی گزارشگری مالی: آزمون تجربی رویکرد فرصت طلبانه(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

اولویت بندی عوامل مؤثر بر به کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL) به روش AHP و تاثیر آن در تسهیل امر حسابرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۱.

هموارسازی مسیر حسابرسی عملکرد با شناخت موانع اجرای بودجه ریزی عملیاتی (مطالعه موردی در دانشگاه ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بودجه ریزی عملیاتی حسابرسی عملکرد تحلیل شبکه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۴۲۰
۱۲.

بررسی رابطه بین معیارهای سودآوری، بازده مورد انتظار با کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۳.

طراحی الگوی بهینه مدیریت دانش برای دستگاه های نظارتی در ایران مطالعه موردی: دیوان محاسبات کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸