دانش حسابرسی

دانش حسابرسی

دانش حسابرسی سال پانزدهم زمستان 1394 شماره 61

مقالات

۴.

تأثیر سیاست تقسیم سود بر مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نوع صنعت

۶.

بررسی تاثیر اجرای حسابرسی عملکرد بر ارتقاء بهره وری بخشهای دولتی ایران (مورد مطالعه در دیوان محاسبات کشور)

۷.

فاصله انتظاراتِ حسابرسی: بررسی اثربخشیِ آموزشِ تئوریکِ حسابرسی در کاستن از انتظارات نامعقول(مطالعه موردی دانشگاه خلیج فارس)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۵۲۰

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵