دانش حسابرسی

دانش حسابرسی

دانش حسابرسی سال شانزدهم زمستان 1395 شماره 65

مقالات

۱.

بررسی تأثیر اندازه حسابرس بر بار ارزشی سود و حقوق صاحبان سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۳.

شناسایی موانع گذار به حسابداری تعهدی در بخش عمومی (بر پایه مطالعات هیات استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی )

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۱۶۳
۴.

بررسی ارتباط بین عوام موثر بر ریسک دادخواهی حسابرسان و اظهارنظر تعدیل شده حسابرسی

۹.

بررسی عوامل موثر بر گزارش مشروط حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵