نامه مفید

نامه مفید

نامه مفید اسفند 1385 شماره 58

مقالات

۳.

تأثیر حقوق اقتصادی و نفع گرایی در حقوق خصوصی بر حقوق بین الملل خصوصی

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق اقتصادی تعارض قوانین فلسفه حقوق حقوق خصوصی نفع گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶۴ تعداد دانلود : ۱۴۱۶
۴.

بررسی مبانی تعارض منفی قوانین یا احاله در حقوق بین الملل خصوصی

۵.

جنبه های حقوقی داوری آن لاین

۶.

بررسی و ارزیابی شیوه های حل و فصل اختلافات مربوط به مالکیت معنوی در وایپو و تریپس

۷.

افزایش یا کاهش قراردادی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی

۸.

مشروعیت استفاده از زور در عراق از دیدگاه حقوق بین الملل

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴