بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی دوره جدید آذر و دی 1386 شماره 26

مقالات

۱.

آثار برپایی نمایشگاه های تجاری بین المللی بر توسعه صادرات غیر نفتی ایران

۴.

اندازه گیری مزیت های نسبی بالقوه فعالیتهای صنعتی بخش صنعت نساجی پوشاک استان ایلام با استفاده از روش هزینه منابع داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۷ تعداد دانلود : ۴۰۰
۸.

روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)

۱۰.

تاثیر یارانه انرژی در تامین عدالت اجتماعی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳