درخت حوزه‌های تخصصی

روابط خارجی ایران دوره پهلوی اول

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
۱.

حمایت روس و انگلیس از شاهان قاجار و پهلوی و دور شدن فرّه ایزدی

نویسنده:

کلید واژه ها: مشروعیتقرارداد 1919انقلاب اکتبرقراردادهای رشت و پطرزبورگشرق باستاندُری افندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸۱ تعداد دانلود : ۴۲۶
تاریخ طولانی ایران از آغاز تا پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357، پیرامون اقتدار و زورآزمایی پادشاهان ایران شکل گرفت. یکی از عمده ترین دلایل تداوم این نوع حکومت یعنی دولت شاهی، باوری بود که اکثر ایرانیان داشتند که منبع قدرت شاهان «فرّه ایزدی» است که بدان فره ایزدی شاهانه گویند. حاکمیت این سامان سیاسی دولت شاهی تا ظهور اسلام در ایران هر روز قوی تر از پیش می شد. هرچند این وضعیت با تأسیس دو خلافت بنی امیه و بنی عباس با دگردیسی هایی روبه رو شد، اما این فرضیه مورد قبول دولت های حاکم بر ایران ـ با تفاوت هایی ـ تا ظهور دولت صفویه، کم وبیش مورد قبول جامعه سیاسی ایران بوده است. در دوره صفویه، با رسمی شدن مذهب تشیع در ایران این طرز تلقی از قدرت، ساختار محکم تر و روشن تری پیدا کرد. پس از انقراض صفویه و پس از زدوده شدن حق الهی سلطنت در ایران، این فرضیه هم زیر سؤال رفت. سؤال اصلی این پژوهش این است که چرا و چگونه این حق الهی سلطنت و فره ایزدی در ایران، از دوران شاه تهماسب دوم به بعد از شاهان ایران گرفته شد. فرضیه ای که در این مقاله به دنبال آن هستیم: وجود ارتباط میان حضور نیروهای بیگانه ـ دولت های روس، عثمانی و عثمانی ـ و فروپاشی حق الهی سلطنت در ایران است. از زمان مشروطیت هم حق الهی و هم حمایت بیگانگان مورد انکار مردم ایران قرار گرفته و متوجه این نکته شدند که سرچشمه اصلی اقتدار ملی خود مردم می باشند.
۲.

تحلیل سازه انگارانه از رفتار دولت های بزرگ با ایران در دوره رضا شاه

کلید واژه ها: ایرانسازه انگاریآلمانرضاشاهشورویانگلیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۰ تعداد دانلود : ۷۳۸
هدف اصلی این مقاله، بررسی رفتار دولت های بزرگ با ایران در دوره حکومت رضا شاه از منظر سازه انگاری است. با توجه به هدف مذکور، دو فرضیه مقاله عبارتند از: «1. سیاست های استعماری و فشارها و دخالت های مستمر دولت های روس و انگلیس در ایران باعث شد تا حکومت رضاشاه، این دو قدرت بزرگ را به منزله «دشمن» و «غیر» تلقی کرده، در صدد جای گزینی یک «قدرت یا نیروی سوم» در ایران برآید؛ 2. پیش روی ارتش آلمان در جنگ دوم جهانی در جبهه غرب و در نهایت حمله به شوروی، منجر بدان شد که انگلستان و شوروی نگرش خود را نسبت به آلمان به عنوان یک «دوست» یا «متحد» تغییر داده، او را «دشمن» خود بپندارند و در نتیجه نزدیکی ایران با آن کشور و نفوذ روز افزون آلمان ها در ایران برای آن ها غیر قابل تحمل گردید، به طوری که سرانجام ایران را به اشغال خود درآوردند». برای ارزیابی فرضیه بالا، بعد از مقدمه و اشاره به سابقه پژوهش، در بخش نخست، که به چهارچوب و مبانی نظری اختصاص دارد، جایگاه نظریه سازه انگاری در سیاست خارجی دولت ها و روابط بین الملل و در بخش دوم، به کمک چهارچوب نظری ارائه شده در بخش قبل، بعضی از مهم ترین جنبه های روابط دولت های بزرگ با حکومت رضا شاه، به ویژه چگونگی و چرایی تقابل متفقین و ایران، به اجمال بررسی و در پایان نیز از مباحث نتیجه گیری شده است.
۳.

ایران و انگلستان ( نمایشگاه بین المللی صنایع مستظرفه ایران در لندن 1309 ق / 1931 م )

نویسنده:

کلید واژه ها: ایرانانگلستاننمایشگاه بین المللیهنر و آثار تاریخی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۸
نمایشگاه بین المللی صنایع مستظرفه ایران در لندن که در سال 1309ش/ 1931م در عمارت برلینگتون هاوس برگزار شد، دومین نمایشگاه ایران برای به نمایش گذاشتن آثار تاریخی و هنری ایران بود. نخستین نمایشگاه هنر ایران در سال 1906م در فیلادلفیا برگزار شد، اما نمایشگاه بین المللی لندن در سطحی بالاتر از نمایشگاه اول برگزار شد. در این نمایشگاه افزون بر آثار تاریخی و هنری ایران، بسیاری از آثار ایرانی موجود در موزه های مختلف جهان، آثار ایرانی موجود در مجموعه های شخصی همراه آثاری از کشورهای دیگر برای مقایسه و نشان دادن تاثیر هنر ایرانی بر هنر دیگر کشورهای جهان به نمایش درآمد.از آنجایی که نمایشگاه صنایع مستظرفه ایران نخستین نمایشگاه بزرگ آثار تاریخی و هنری ایران قلمداد می شد، بازدیدکنندگان از آن استقبال کردند و به یکی از بزرگ ترین نمایشگاه های ایران در دوره معاصر تبدیل شد.
۴.

جایگاه مصر در تجارت خارجی ایران ( 1304 0 1320 ش )

نویسنده:

کلید واژه ها: ایرانتجارت خارجیصادرات و وارداتمصرمعاهده تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۷
روابط تجاری ایران و مصر که از دیرباز آغاز شده بود، در دوره قاجار ادامه یافت و در دوره پهلوی اول وارد مرحله جدیدی شد و در دوره پهلوی دوم گسترش یافت. به همین دلیل بررسی روابط تجاری دو کشور در دوره پهلوی اول بسیار اهمیت دارد. در این دوره، روابط اساسی و پایه ای ایران و مصر بر مبنای معاهده های تجاری و صادرات و واردات شکل گرفت و با برنامه­ریزی­های دو دولت تداوم یافت.
۵.

یونکرس و توسعه صنعت ایران ( 1301 - 1311 ش )

کلید واژه ها: ایرانپستیونکرسهواپیماییپهلوی اول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰
در زمان رضاخان،آلمان باتوجه به اهمیت منطقه خاورمیانه ، تصمیم گرفت تا با انعقاد قراردادهای تجاری و اقتصادی منافع خود را تامین کند، قرارداد پستی و هواپیمایی از قراردادهایی بود که در سال 1304 (ش) با کمپانی یونکرس آلمان بسته شد. عملکرد این کمپانی در مقطع حضور ده ساله اش در ایران سبب گسترش نفوذ آلمان در صنایع کشور و توسعه حمل و نقل هوایی ایران شد.
۷.

زبان فارسی در عتبات عالیات ( 21-1302 ش )

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۴۶۶
روابط دیرنیه و محکم و ماندگاری ایرانیان فارسی زبان در عتبات عالیات سبب گسترش زبان فارسی می شد اما دولت انگلیس و دولتهای دست نشانده عراق که این امر را منافی با منافع خویش می دیدند، می کوشیدند با ایجاد موانع مختلف مانع از رواج و استفاده از این زبان در عراق بشوند.
۸.

شالوده شکنی منطق درونی سیاست بی طرفی ایران در جنگ جهانی دوم

کلید واژه ها: ایرانابهامجنگ جهانی دومشالوده شکنیانگلیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۸ تعداد دانلود : ۸۵۱
سیاست خارجی ایران از دیدگاههای مختلف بررسی شده است . برخی معتقدند که بی طرفی تنها سیاست ممکن بوده و تاکید می کنند که اشغال ایران اجتناب نا پذیر بوده است . آنها این موضوع را از دیدگاه موقعیت استراتژیک ایران بررسی کرده اند . برخی دیگر هم بر این باورند که رضا شاه نتوانست در اثناء جنگ جهانی در برابر متحدین و متفقین سیاسی منسجم اتخاذ کند . چنین سیاست ضعیفی بیشتر به سبب وابستگی رضاشاه نسبت به قدرتهای بزرگ اروپا به ویژه انگلستان پدید آمد. با عبور از چنین دیدگاههایی ، مقاله حاضر درصدد شالوده شکنی منطق درونی سیاست بی طرفی ایران در جنگ جهانی دوم است . مقاله استدلال کرده است که تحلیل سیاست خارجی ایران در آستانه جنگ جهانی دوم کافی نیست،بلکه تحلیل گر تاریخی باید به سیاست دلجویی انگلستان نسبت به آلمان از سر آغاز تا پایان آن توجه کند.با حمله آلمان به اتحاد شوروی و بی نتیجه بودن سیاست دلجویی ، زمینه ها برای تغییر سیاست کشورهای مهم همانند انگلستان و اتحاد شوروی فراهم شد تا بلکه بتوانند واقعیتهای جدید را مهار کنند . در وضعیتی که تصمیمای تغییر یابنده کشورهای بزرگ ممکن بود با واقعیتهای تلخ انطباق یابد ، رضا شاه نتوانست خود ر ابا چنین روندی تطبیق دهد .
۹.

پیروزی ایران بر انگلیس در نبرد با سعیدو

کلید واژه ها: ایرانقشمانگلیسباسعیدو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰
بندر با سعیدو در شمال غربی جزیره قشم قراردارد که در سده نوزدهم تحت سلطه انگلیسیها درآمد.آنها که این امتیاز را( البته نه به صورت حق مالکیت) از فتحعلی شاه قاجار گرفته بودند، سپس کوشیدند آن را تحت مالکیت خود درآوردند که البته در سال 1312 ش با واکنش جدی دولت ایران رو به رو شدند و روابط این دو کشور تیره گشت اما در نهایت ایران پیروز میدان بود.
۱۰.

نقدی تاریخی بر تحریکات انگلیس و ادعاهای برخی اعراب در خلیج فارس ( 1313 ش )

نویسنده:

کلید واژه ها: ایرانخلیج فارسانگلیسبحریناحمدفرامرزیروزنامه شرق نزدیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۶ تعداد دانلود : ۵۹۳
تشویق اعراب و مسلح کردن شیوخ به منظور جداشدن از ایران، ادعای استقلال بحرین و ادعای مالکیت امارات بر جزایر ایرانی خلیج فارس ، همگی اینها سیاستها و توطئه های بوده اند که در راستای سیاست ایران زدایی خلیج فارس از سوی انگلیس طراحی و اجرا شده اند.
۱۱.

ایران و جامعه ملل

کلید واژه ها: ایرانجامعه مللمیثاق مللکنفرانس ورسای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۱ تعداد دانلود : ۷۱۴
گرچه دوران حیات جامعه ملل کوتاه و آشفته، موفقیت آن زودگذر و فرجامش بی عزت بود اما همیشه باید جایگاهی بس مهم را در تاریخ حفظ کند.ایران با اندوخته تجربیات خود از روابط دیپلماتیکی، خود را ملزم به حضور فعال و موثر در جامعه ملل می دانست.
۱۲.

نقش انگلیس در انعقاد معاهده سرحدی 1937 (ایران و عراق)

کلید واژه ها: اروند روداختلافات مرزیروابط ایران و عراقملک فیصلنفوذ انگلیسقرارداد 1937تالوگ (خط القصر)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۶
در آن زمان منافع انگلیس بر حذف حاکمیت ایران بر اروند رود قرار داشت و یکی از مهم ترین استدلالهای ایران در طول سه دهه پس از انعقاد این قرارداد ، بر یک اصل بین المللی به نام (Rebus sic Stantibus) تکیه داشت که بر اساس آن ، در صورتی که شرایط ویژه حاکم بر زمان تدوین معاهدات ،تغییر اساسی و بنیادین ، یک کشور یا طرفهای متعاهد میتوانند خواستار تجدید نظر در آن قرارداد شوند .
۱۳.

روابط ایران و عراق در نیمه نخست سده بیستم (از ابتدا تا شناسایی عراق توسط ایران 1307 ش / 1929)

کلید واژه ها: اروندرودعهدنامه ارزرومروابط ایران و عراقشناسایی رسمیاختلافهای مرزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۳
علیرغم اشتراکهای دینی و نژادی ایران و عراق و اختلافات ارضی و مرزی ،منافع انگلیس در این میان ،لندن را وا می داشت که در جهت شناسایی دولت جدید عراق از سوی ایران تلاش بکند .روابط عراق و ایران با قول مساعد انگلیس مبنی بر شناسایی حقوق ایران در اروند رود شکل گرفت و تهران استقلال عراق را به رسمیت شناخت اما انگلیس عهد خود را فراموش کرد.
۱۴.

مکاتبات عبدالحسین تیمورتاش با رابرت کلایو ، وزیر مختار بریتانیا در تهران ، درباره شناسایی عراق و ... ( 8-1307 ش / 9-1928 )

کلید واژه ها: ایراناروند رودتیمورتاشکلایوحقوق قضاییشناسایی عراق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۴ تعداد دانلود : ۵۴۲
اسناد معرفی شده در این نوشتار، نامه های رد و بدل شده بین عبدالحسین تیمورتاش،وزیر دربار ایران، و رابرت کلایو، وزیرمختار انگلیس در ایران ، درباره روابط ایران و عراق هستند.
۱۵.

تبعید علمای ایرانی از عراق و پیامدهای آن (دهه 1920)

نویسنده:

کلید واژه ها: علمای ایرانیسازشنامه 1922 عراق و انگلیسملک فیصلنماینده گزینیبین النهرین (میانرودان)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷
دولت انگلیس برای توجیه حضور خود در عراق ، سازشنامه 1922 را بر آن کشور تحمیل کرد و کوشید تا با تدارک یک مجلس فرمایشی زمینه تایید سازش نامه مزبور را فراهم سازد .اما علمای ایرانی مقیم عراق به مخالفت پرداختند و نماینده گزینی فرمایشی را تحریم کردند.
۱۶.

همایش و نمایشگاه اسناد جا به جایی اقوام در قفقاز 51-1920

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰
ضرورت همکاری و همزیستی منطقه ای موجب توجه به تاریخ منطقه قفقاز شده است. آگاهی از نحوه تعامل مورخان کشورهای جدید قفقاز با تاریخ این منطقه و شیوه استخراج “تاریخ مستقل خود” از دل “تاریخ مشترک” بر لزوم برگزاری دیدارهای پیوسته علمی دو جانبه و چند جانبه بین آگاهان تاریخ منطقه صحه می گذارد.
۱۷.

ایوان کلومیتسف ، دومین فرستاده روسیه شوروی در ایران ، چشم اندازی بر دوره آغازین روابط ایران و روسیه شوروی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۴۰۱
نخستین فرستاده روسیه بلشویک، کارل براوین نام داشت که در پی ناکامی اقدامات روسیه فراخوانده شد. فرستاده بعدی شوروی به ایران کلومیتسف، یک بلشویک تندرو بود
۱۸.

بریتانیا و مناقشه مرزی ایران و ترکیه ، یک سیاست فرضی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۴
با وجود اینکه در سال 1930 مذاکرات سیاسی ایران و ترکیه در زمینه سرکوبی کردهای شورشی سرحدات به شکست کامل انجامید و تنشهای نظامی نیز در مناطق مرزی رو به افزایش نهاد، با ارائه تصویری از یک سیاست فرضی انگلیسی در قبال شورش کردها، عامل جدیدی وارد کار شد که در نهایت این بن بست سیاسی را باز کرد.
۱۹.

نفت در ایران بین دو جنگ جهانی

نویسنده: مترجم:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶
در پایان 1925، حکومت پهلوی جایگزین سلسله قاجار شد و در اواخر ژوئیه 1928 مذاکرات برای عقد قرارداد شرکت نفت پارس – انگلیس از سرگرفته شد. اما پیش از آغاز مذاکرات، دولت جدید قانونی بودن موافقتنامه 1920 را به خاطر عدم تصویب آن در مجلس زیر سؤال برد.
۲۰.

فراز و فرود رضاشاه و دخالت دولت های بیگانه

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰
باید دانست که نقش انگلیسیها در روی کارآمدن رضا خان غیر قابل انکار است اما حقایق دیگری هم وجود دارد که بررسی آنها برای شناخت وی تا اندازه ای ضروری به نظر می رسد. رضا شاه بر خلاف تصور عموم، برای رسیدن به مقام به نمایندگان انگلیس، چه در سفارتخانه و چه در خارج، توسل نجست. با وجود این رضا شاه چوب استبدادش را خورد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان