سید محمدرضا داوودی

سید محمدرضا داوودی

مدرک تحصیلی: استادیار، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۵ مورد.
۱.

تعیین و اولویت بندی شاخص های ارزیابی تامین کنندگان با رویکرد فرا ترکیب

کلید واژه ها: تامین کنندگان روش فرا ترکیب روش آنتروپی شانون زنجیره تامین شاخص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 90 تعداد دانلود : 601
هدف: در مدیریت زنجیره تامین، تصمیم گیری برای انتخاب تامین کننده یک موضوع کلیدی است که در سال های اخیر تبدیل به یک هدف استراتژیک برای سازمان ها شده است. مساله انتخاب تامین کننده به دلیل تعدد و تنوع شاخص های کیفی و کمی، یک مساله تصمیم گیری چند شاخصه محسوب می شود و در نتیجه می توان از تکنیک های شناخته شده این حوزه در فرآیند حل مساله استفاده نمود. تحقیق حاضر تلاش دارد با رویکرد فرا ترکیب به تبیین و اولویت بندی شاخص های ارزیابی تامین کنندگان بپردازد.روش شناسی پژوهش: در این مقاله به بررسی اثرگذارترین شاخص های ارزیابی تامین کنندگان پرداخته شده است. پژوهش با بررسی 467 عنوان مقاله آغاز و سپس با ارزیابی آن ها 282 مقاله با استفاده از رویکرد فرا ترکیب انتخاب شد. با تجزیه و تحلیل آن ها، شاخص های ارزیابی تامین کنندگان در 5 بعد، 19 زیربعد و 112 جز طبقه بندی شد و با استفاده از روش آنتروپی شانون، به تعیین ضریب اثر آن ها پرداخته شد.یافته ها: نتایج نشان داد که شاخص های قیمت، کیفیت، تحویل به موقع، درآمد، ساختار سازمانی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت انرژی، مدیریت محیط زیست، مشتری مداری و مدیریت سبز به عنوان اثر گذارترین شاخص ها در ارزیابی تامین کنندگان تعیین گردیدند.اصالت/ارزش افزوده علمی: انتخاب و ارزیابی تامین کننده نقش مهمی در ایجاد زنجیره تامین موثر دارد. روند تولید در طول سال ها از تولید اکثر محصولات، به برون سپاری لوازم جانبی اصلی تغییر یافته است. بدیهی است که تامین کنندگان نقشی اساسی در تولید یک محصول داشته باشند. تولید کننده باید هنگام انتخاب تامین کننده دقت لازم را داشته باشد. ازاین رو یک مساله مهم شناسایی، ارزیابی و انتخاب تامین کننده است. نتایج پژوهش نشان داد که با شناسایی و ارزیابی شاخص های تامین کنندگان زنجیره تامین شرکت ها می توانند مزیت رقابتی زیادی را به دست بیاورند.
۲.

Designing an Organizational Performance Model Based on the Digital Status of the Organization During the Covid-19 outbreak in the Ministry of Industry, Mine and Trade(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Digitization Ministry of Industry Mine and Trade (MIMT) organizational performance Theme Analysis

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 774 تعداد دانلود : 543
Purpose: The purpose of this study is to design an organizational performance model based on the digital status of the organization in the Corona pandemic with a theme analysis approach in the Ministry of Industry, Mine, and Trade (MIMT).Method: This research was conducted with a qualitative approach. The research tool (data collection) was a semi-structured interview in which 27 elites and qualified specialists in MIMT (statistical population of this study) were selected using a purposive sampling approach to qualitative sampling.Finding: The results of data analysis in the qualitative section in the open coding stage identified 79 codes, which finally through axial coding achieved  3 categories (main category) and 21 indicators (subcategory).Conclusion: The main mission and goal of the managers of any organization is the effective and efficient use of various resources and facilities such as labor, capital, materials, energy, and information. Digital transformation, which has always been important as a fundamental and strategic action in organizations, has become more important in recent years following the outbreak of coronavirus; the pressures of the coronavirus epidemic have accelerated the efforts of organizations to create digital transformation
۳.

صادرات جهانی کالاهای زیست محیطی و نقش عوامل نهادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صادرات کالاهای زیست محیطی مقررات زیست محیطی کشورهای درحال توسعه توسعه یافته مدل جاذبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 289 تعداد دانلود : 183
طی دو دهه اخیر با افزایش مبادلات بین المللی کالا و خدمات، مشکلات زیست محیطی شامل تغییرات آب و هوایی و آلودگی جهانی، افزایش چشمگیری داشته است. تلاش جهانی برای کاهش مشکلات زیست محیطی، اهمیت تولید و تجارت بین المللی کالاهای زیست محیطی در دستور کار  بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه قرار گرفته است. یکی از مهمترین تلاش ها و اقدامات  توسعه  نهادی شامل مقررات زیست محیطی سخت گیرانه، حاکمیت قانون و بهبود کیفیت مقررات می باشد. بررسی  میزان اهمیت و تاثیر عوامل نهادی بر صادرات کالاهای زیست محیطی  کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته در چارچوب مدل جاذبه، از اهداف اصلی این مقاله است. برای برآورد مدل از داده های تابلویی برای سال های 2021- 1996 نمونه ای از 129 کشور درحال توسعه و 41 کشور توسعه یافته به روش حداقل مربعات  با اثر ثابت  استفاده شده است. نتایج نشان می دهد سیاست های زیست محیطی سخت گیرانه و حاکمیت قانون و کیفیت مقررات، مشوق صادرات کالاهای زیست محیطی کشورهای توسعه یافته است، ولی این نتیجه برای کشورهای درحال توسعه صادق نیست. درحالیکه  عوامل نهادی مذکور برای مقاصد صادراتی گروه کشورهای مورد مطالعه محرک اصلی صادرات کالاهای زیست محیطی شناخته شده است. لذا تلاش جهانی برای بهبود چارچوب سیاست زیست محیطی استاندارد و اثر بخش و ارتقای کیفیت مقررات و حاکمیت، برای صادرات کالاهای زیست محیطی  مفید ارزیابی می شود
۴.

انتخاب سبد سهام بهینه بر اساس ریزش مورد انتظار چندافقی پارامتریک و ناپارامتریک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ریزش مورد انتظار ریزش مورد انتظار دوره توزیع مخلوط نرمال-لاپلاس امید چندکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 210 تعداد دانلود : 891
ریزش مورد انتظار، امید ریاضی ضرر یک سبد سهام را برای مقادیر فراتر از یک مقدار آستانه و در یک سطح اطمینان و یک افق زمانی معلوم اندازه می گیرد. ریزش مورد انتظار چندافقی که در پژوهش حاضر معرفی می گردد، ریزش مورد انتظار معمولی را برای یک سرمایه گذاری با مجموعه ای از افق های سررسید، توسعه می دهد. در پژوهش حاضر دو مدل سبد سهام بر اساس ریزش مورد انتظار چندافقی طراحی می گردد که اولی بر اساس سناریوسازی تاریخی و دومی به صورت پارامتریک و بر اساس توزیع مخلوط نرمال-لاپلاس چندگانه با هدف برازش مناسب در دنباله های توزیع بازده است. برای محاسبه عددی ریزش مورد انتظار چندافقی در شکل پارامتریک از امید چندکی استفاده می شود. نتیجه مطالعه تجربی بر روی یک سبد سهام با هشت شاخص از بورس اوراق بهادار تهران با کدنویسی در محیط نرم افزار متلب و با استفاده از الگوریتم بهینه ساز تجمعی ذرات در بازه 1390 تا 1399 نشان می دهد که رویکرد پارامتریک در داده های تست و در سه معیار متوسط بازده کسب شده، نسبت شارپ و خطای نسبی بین ریزش مورد انتظار چندافقی پیش بینی شده توسط مدل و مقدار واقعی مشاهده شده، عملکرد بهتری نسبت به رویکرد سناریوسازی تاریخی دارد.
۵.

بررسی اثرات انواع جریان وجه نقد و سهامداران کنترلی بر ارتباط مدیریت سود و عملکرد مالی جهت پیش بینی ورشکستگی مالی (الگوریتم کرم شب تاب)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت سود ورشکستگی عملکرد مالی سهامداران کنترلی جریان وجه نقد الگوریتم کرم شب تاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 175 تعداد دانلود : 161
شرکت ها برای ادامه فعالیت خود به منابع کافی نیاز دارند که از جمله آن وجه نقد کافی برای پرداخت به وام دهندگان است. اگر شرکت در کسب منابع برای رفع نیاز هایش توانایی کافی نداشته باشد، دچار درماندگی مالی می شود. شرکت ها در مواجهه با درماندگی مالی، سود حسابداری را به عنوان یکی از اقلام ارزیابی عملکرد، دستکاری می نمایند. در این شرایط، مدیریت با دستکاری حساب ها به مدیریت سود اقدام می نماید که هدف آن، دادن اطلاعات و اخبار خوب به بازار سرمایه است تا بدین وسیله از کاهش ارزش شرکت جلوگیری نماید. در صورت دستکاری حساب ها، فلسفه وجودی صورت های مالی خدشه دار می شود و قابلیت اتکای آنها از بین می رود.  از این رو در پژوهش حاضر به تحلیل اثرات انواع جریان وجه نقد و سهامداران کنترلی بر ارتباط مدیریت سود و عملکرد مالی جهت پیش بینی ورشکستگی مالی در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور از داده های 128 شرکت منتخب طی دوره زمانی 1390 تا 1398 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش انجام شده؛ در بخش اول، با استفاده از روش رگرسیونی داده های تابلویی، به برآورد اثر انواع جریان وجه نقد و سهامداران کنترلی بر ارتباط مدیریت سود و عملکرد مالی شرکت ها پرداخته شده است. نتایج این قسمت نشان داد که متغیر مدیریت سود اثرات مثبت و متغیرهای عملکرد، سهامداران کنترلی، جریانات نقدی سرمایه ای، جریانات نقدی حقوق صاحبان سهام و جریانات نقدی عملیاتی آزاد اثر منفی بر معیار ورشکستگی شرکت ها داشته است؛ علاوه بر این، مشاهده شد که انوع جریانات نقدی مورد بررسی در این تحقیق، اثر تعدیل کننده بر ارتباط بین مدیریت سود با ورشکستگی شرکت ها داشته است. در ادامه و در بخش دوم تجزیه و تحلیل ها، بر اساس ضرایب بدست آمده در بخش قبلی و با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب پرداخته شده است. نتایج این قسمت نیز نشان داد که درصد موفقیت الگوریتم کرم شب تاب در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها برابر با 12/98 درصد بوده است. بر همین اساس پیشنهاد می گرد که سیاست های مبتنی بر کنترل و حفظ انواع جریانات نقدی و بهره گیری از سهامداران کنترلی استفاده شود تا از این طریق احتمال ورشکستگی شرکت ها کاهش پیدا کند.
۶.

Evaluation of the Performance of a Dynamic Trading Strategy by Combining the Flag Pattern Detection Technique and an Exponential Moving Average(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Particle Cumulative Algorithm Optimization Japanese Candlestick ChartFlag Pattern Detection moving average

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 587 تعداد دانلود : 252
Designing trading systems with good returns is critical for capital market investors. Trading systems are often based on a combination of several tools to use their combined information. For the first time in Iran, the present study aimed to propose a pattern detection algorithm for a flag pattern based on Japanese candlestick charts and their arrangement. By recognizing the pattern and if the 4- and 10-day moving average is confirmed, a shopping position is developed, and the selling time is determined based on an optimized and dynamic process commensurate with price changes and the data scale. Our objective was to address the question of whether the returns resulting from this strategy have a more significant positive return compared to the purchase and maintenance strategy. The research sample included the daily information of 16 active companies of basic metals in Tehran Stock Exchange during 2007-2019, extracted from the database of Novin Rahavard software. Data analysis was performed in MATLAB software, and the obtained experimental evidence was described using t-test. According to the results, the research strategy had a higher performance in terms of returns and risks compared to the market.
۷.

Selecting The Optimal Multi-Period Stock Portfolio with Different Time Horizons in the Credibility Theory Framework(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Multi-period Portfolio different time horizons fuzzy variables credibility theory

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 800 تعداد دانلود : 183
After closing, the multi-period portfolio can be corrected and revised at regular intervals. The philosophy behind using multi-period portfolio models is that investors often have a multi-period view of future changes in assets, which can be the result of technical and fundamental analysis or statistical model analysis. In conventional multi-period portfolio models, it is assumed that the forecast and correction time horizons are the same for all assets. However, one asset may be forecasted over a one-month horizon while another may be forecasted over a two-month horizon, and both may be revised in the future. The purpose of this study is to present a multi-period portfolio model in which assets have different time horizons for corrections or an asset may not be traded for the first few periods and then enter the correction stage. In this model, fuzzy variables defined in a credibility space are used to describe the return, and the credibility measure controls the risk. The model's objective function is to maximize the portfolio's ultimate wealth, and a constraint is used to control portfolio risk, in which the validity of the portfolio's ultimate wealth below a certain threshold is controlled at a certain level of confidence. A combination of particle swarm optimization and simulation is used to find the best solution. Finally, using a numerical example, the model is implemented on a portfolio with 6 assets and 4 monthly time steps on the Tehran Stock Exchange.
۸.

بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای و امنیت شغلی بر تعهد سازمانی با نقش میانجی سرمایه اجتماعی، مطالعه موردی: کارکنان شرکت فولاد مبارکه اصفهان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اخلاق حرفه ای امنیت شغلی سرمایه اجتماعی تعهد سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 238 تعداد دانلود : 827
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای و امنیت شغلی بر تعهد سازمانی با نقش میانجی سرمایه اجتماعی انجام پذیرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی_همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان شرکت فولاد مبارکه اصفهان می باشند، که نمونه ای مشتمل بر 285 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از چهار پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه ای کادوزیر (2002)، امنیت شغلی، نیسی و همکارن (1379)، سرمایه اجتماعی، ناهاپیت و گوشال  (1998) و پرسشنامه تعهد سازمانی می یر و آلن  (1990) انجام شد. روایی محتوای پرسشنامه ها توسط خبرگان تایید و جهت سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از روش تحلیل مسیر به کمک نرم افزار AMOS انجام گردید. نتایج پژوهش وجود تأثیر مثبت و مستقیم امنیت شغلی بر تعهد سازمانی را تأیید کرد. این تأثیر در حالت استاندارد برابر با 28/0 بوده و بالاترین ضریب تأثیر را در میان سایر روابط دارا بود. همچنین نتایج وجود رابطه غیر مستقیم بین اخلاق حرفه ای و امنیت شغلی بر تعهد سازمانی با نقش میانجی سرمایه اجتماعی را نشان داد.
۹.

سودمندی راهبردهای سرمایه گذاری مبتنی بر تناوب زمانی در بورس اوراق بهادارتهران:تحلیل محتوایی نوسانگرهای هارمونیک و تناوب موج(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل تکنیکال دوره تناوب نوسانگر هارمونیک ساده نوسانگر دوره تناوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 507 تعداد دانلود : 146
امروزه استفاده از نوسانگرها  به عنوان یکی از ابزار های معاملاتی در دست تحلیل گران بازار سرمایه در حال گسترش  می باشد. تحلیل تکنیکال  یکی از روش های تحلیل بازار است که در آن از قیمت ها و حجم معاملات تاریخی سهام برای پیش بینی جهت آینده حرکت قیمت ها استفاده می شود. نوسانگرها تابعی از قیمت و حجم معاملات هستند که غالبا بین دو مقدار در نوسان هستند و در مورد خرید و فروش یک دارایی، سیگنالهایی را صادر می کنند. نوسانگرهای مبتنی بر زمان، با استفاده از مفهوم موج و دوره تناوب رفتار قیمت را مدل سازی می کنند. پژوهش حاضر به بررسی سودآوری دو نوسانگر مبتنی بر تناوب زمان، شامل نوسانگر هارمونیک ساده و نوسانگر تناوب موج در بورس اوراق بهادار تهران و در بازه زمانی  1388 تا 1397 می پردازد. نتیجه پژوهش  نشان می دهد که استراتژی مبتنی بر نوسانگر تناوب موج  نسبت شارپ 55/0 می باشد که بالاتر از نوسانگر هارمونیک ساده با نسبت شارپ 48/0 می باشد.
۱۰.

ارزیابی پویایی صادرات مواد غذایی ایران در چارچوب تئوری فضای محصول(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 322 تعداد دانلود : 500
در نظریه فضای محصول، احتمال اینکه یک کشور قادر به توسعه تولید و صادرات یک محصول باشد به توان مندی های فعلی آن در تولید دیگر محصولاتی که تشابه و ارتباط نزدیکی با آن محصول از منظر توان مندی ها دارند، بستگی دارد. در این تحقیق سعی شده است بر اساس نظریه فضای محصول، پویایی صادرات محصولات صنعت مواد غذایی ایران بررسی شود. برای این منظور از شاخص چگالی که متغیر مهم مستخرج از رویکرد فضای محصول می باشد در یک مدل اقتصاد سنجی صادرات به عنوان متغیر توضیحی استفاده و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی داده های پانلی برای تخمین مدل تجربی به کار گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، ضریب اثرگذاری شاخص چگالی بر صادرات محصولات صنایع غذایی مثبت و در سطح یک درصد آماری معنی دار می باشد. بر این اساس، نظریه فضای محصول، رویکرد مناسبی برای شناسایی محصولات جدید در صنعت مواد غذایی به منظور توسعه صنعت مورد نظر و متنوع سازی سبد صادراتی کشور می باشد. رشته فعالیت هایی که توسعه تولید و صادرات محصولات زیرمجموعه آن ها می توانند به متنوع سازی سبد صادراتی کمک کند عبارتند از: (1) آرد و کنجاله (2) مربا، ژله و میوه، (3) قنادی شکری، (3) میوه و آجیل، (4) آب میوه، (5) قند نیشکر و چغندر و (6) سایر محصولات گیاهی می شود که به گسترش حجم سبد فعلی تولیدی و صادراتی کشور کمک شایانی می کند. بر اساس هسته مرکزی نظریه فضای محصول، توصیه می شود به منظور توسعه تولید محصولات جدید در صنعت مواد غذایی، بین بنگاه های تولیدی فعال در این صنعت ارتباط شبکه ای برقرار گردد که عامل مهمی در بکارگیری تکنولوژی های جدید می باشد.
۱۱.

Designing and evaluating the profitability of linear trading system based on the technical analysis and correctional property(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: moving average RSI linear trading system Correctional property

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 202 تعداد دانلود : 544
Traders in the capital market always seek methods to make full use of available information and combine them to find the best buying and selling strategy. The present study uses a linear hybrid system to combine 106 signals from moving averages oscillators and RSI signals in the technical analysis along with two buy and sell bonds. In addition, the system has correctional property and modifies its parameters over time and according to new information. The result of the research on the Tehran Exchange overall index in the period 1380 to 1397 indicates that the system after the optimal training on training data has an average of daily returns of 0/0025, 0/0048 risk, and a daily Sharp ratio of 0/52, which is better than the individual performance of each signal and market performance in daily average return and sharp ratio criterion.
۱۲.

سبد بهینه نوسانگیری روزانه بر پایه پیش بینی بازه ای مقدار با رهیافت شبکه های عصبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیش بینی بازه ای مقدار سبد میانگین واریانس شبکه عصبی نوسان گیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 430 تعداد دانلود : 490
در پژوهش حاضر به کمک شبکه های عصبی، پیش بینی بازه ای مقدار مربوط به کمترین و بیشترین قیمت روزانه صورت می گیرد و سپس بر اساس آن یک سیستم معاملاتی نوسان گیری روزانه شامل خرید و فروش در مقادیر پیش بینی شده شکل می گیرد. برای کاستن از ریسک سیستم معاملاتی و افزایش تعداد موقعیت های معاملاتی، سبد بهینه نوسان گیری روزانه در چهارچوب میانگین-واریانس توسعه می یابد. سبد نمونه ای پژوهش شامل پنج سهم از بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 190 روزه با احتساب هزینه های معاملاتی خرید و فروش نشان می دهد که میانگین بازده روزانه سبد نوسان گیری پژوهش 0028/0 و نسبت شارپ آن 6379/0 می باشد که از نسبت شارپ سیستم نوسان گیری روزانه انفرادی دارایی های سبد، بهتر است. میانگین روزانه سبد هم وزن در دوره پژوهش 0014/0 و نسبت شارپ آن 0749/0 می باشد که نشان می دهد که سیستم معاملاتی عملکردی به مراتب بهتر از سیستم خرید و نگهداری در سبد هم وزن روزانه دارد.
۱۳.

Interval Forecasting of Stock Price Changes using the Hybrid of Holt’s Exponential Smoothing and Multi-Output Support Vector Regression(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: smoothing Support vector machine multi-output least-squares vector regression interval forecasting

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 595 تعداد دانلود : 982
Given the importance of investment in stock markets as a major source of income for many investors, there is a strong demand for models that estimate the future behavior of stock prices. Interval forecasting is the process of predicting an interval characterized by two random variables acting as its upper and lower bounds. In this study, a hybrid method consisting of Holt’s exponential smoothing and multi-output least squares support vector regression is used to forecast the interval of the lowest and highest prices in a stock market. First, Holt’s smoothing method is used to smooth the two bounds of the interval and then the residuals of the smoothing process are modeled with multi-output vector support regression. The output of the regression step is the error of the two bounds of the interval. The method is implemented on the weekly data of the overall index of the Tehran Stock Exchange from 1992 to 2016, with the interval defined as the distance between the lowest and highest overall index values. The results demonstrate the high accuracy of the hybrid method in producing in-sample and out-of-sample forecasts for the movement of the two bounds of the interval, that is, the weekly highs and lows of the overall index. Also, the hybrid method has achieved a lower mean squared error than the Holt’s smoothing method, indicating that multi-output vector support regression has improved the performance of the smoothing method
۱۴.

Modeling the Development of Future Managers Based on the Management of Talent and Personality Types in the Digital Age (Case Study: Social Security Organization of Iran)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Future Managers Development talent management personality types social security organization

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 870 تعداد دانلود : 563
Purpose : The purpose of this study is to design and explain the development model of future managers based on talent management and personality types with the grounded theory approach in the headquarters of the National Social Security Organization. Method : This research was conducted with a qualitative-inductive approach and Strauss-Corbin's grounded theory method. The research tool was a semi-structured interview. Using the grounded theory method, the data obtained from interviews with 12 elites and qualified specialists of the Social Security Organization were analyzed in three open, axial, and selective coding stages. Findings : 19 general categories in the form of a paradigm model in which these factors include causal conditions (individual factors, organizational factors, lack of proper selection, knowledge and skills of employees), central phenomenon (future managers based on talent management and personality types), contextual conditions (Organizational context, Talent Selection, Talent utilization), intervening conditions (psychological (individual) factors, Individual factors, Management factors), and strategies (Talent sourcing, Empowerment of managers and employees, Proportion of job and employment, Succession, Foresight and Cognitive Strategy) and Consequences (Organizational results, Public satisfaction, Futurization). Conclusion : Conclusion: Recent developments in the field of human resources have made this field doubly important. Organizations try to employ the most specialized people at management levels, and therefore talent management, as a key king, examines the types of situations involved in this field. Proper use of talents leads to success and puts the organization on the right track.
۱۵.

بررسی فرایندها و حوزه های اثر گذاری دیفای (defi)

کلید واژه ها: تامین مالی جمعی ابزاها و نهادهای مالی و سرمایه گذاری فین تک بلاکچین رمز ارزها تمرکز زدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 240 تعداد دانلود : 757
در رویکردهای سنتی تر به تغییرات سازمان و مدیریت وکسب و کار، تحلیل درون و بیرون یک سازمان به صورت مدون مورد بررسی قرار میگرفت. اما بیشتر تحلیلها حول موقعیتهایِ بیشتر قابلِ تجربهِ شدن، مورد تحلیل واقع می شد. اما با وجود تکنولوژیهای متحولانه موجود، سازمانهای چابک و اثرگذار به همان اندازه و حتی بیش از آن، به پیش بینی پیشرانه هایِ احتمالیِ آینده محورِ حوزه هایِ گوناگون می پردازند تا کمی کمتر ازشک تغییرات در امان باشند. یکی از حوزه های اثر گذار در همه فعالیتها، فین تک و تکنولوژیهای مربوط به مفاهیم مالی است. در میان تکنولوژیهای مالی، بلاکچین بدون شک به عنوان پیشرانه ای بنیانشکن بازارها و نهادها مالی را تحت اثر قرار داده است. در این میان دیفای به عنوان یکی از ابزارهای بلاکچین در اختیار کارآفرینان و کاردانان است تا با ابزارهای نو و مفاهیم تازه مالی، به همکاری، همراهی و بعضا تقابل با رقیب و رفیق سنتی خود در بازار های مالی و سرمایه گذار بروند.
۱۶.

تأثیر کارکردهای مدل سه گانه بلوغ مدیریت دانش در کسب قابلیت های مزیت رقابتی (موردمطالعه: شرکت ملی صنایع پتروشیمی)

کلید واژه ها: شرکت ملی صنایع پتروشیمی قابلیت های مزیت رقابتی کارکردهای مدل سه گانه بلوغ مدیریت دانش مدیریت دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 999 تعداد دانلود : 555
هدف: بررسی تأثیر کارکردهای مدل سه گانه بلوغ مدیریت دانش (مدل اینفوسیس، مدل عمومی و مدل کی پی ام جی) در کسب قابلیت های مزیت رقابتی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی می باشد. روش شناسی پژوهش: هدف پژوهش کاربردی و روش گردآوری داده ها، توصیفی- علّی می باشد. از لحاظ نوع داده ها پژوهشی کمی-کیفی است. دارای 6 فرضیه (کمی) و یک سؤال (کیفی) است. جامعه آماری دارای دو بخش است، بخش کمی شامل 180 نفر کارکنان بخش دانش شرکت ملی صنایع پتروشیمی و بخش کیفی شامل، 10 نفر از خبرگان شرکت می باشند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه است. جهت تحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری SPSS23 و LISREL8.80 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد، کارکردهای مدل سه گانه بلوغ مدیریت دانش در کسب قابلیت های مزیت رقابتی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأثیر دارد. ابعاد کارکردهای مدل (فرآیندهای سازمانی، منابع انسانی، فناوری، محتوای دانشی) نیز در کسب قابلیت های مزیت رقابتی شرکت تأثیر داشت. همچنین، شرکت ملی صنایع پتروشیمی از بین مدل های بلوغ سه گانه، با مدل اینفوسیس با میانگین (62/3) و کسب %72 انطباق پذیری بیش تری دارد و مدل های کی پی ام جی و مدل عمومی به ترتیب با میانگین (3/3) و (25/3) در رتبه های دوم و سوم قرار می گیرند. اصالت/ارزش افزوده علمی: عدم توجه به کارکردهای بلوغ مدیریت دانش در سازمان سبب از دست رفتن سرمایه های فکری، تولیدات، فناوری ها، نوآوری ها و خلاقیت ها می شود. بنابراین، بررسی تأثیر کارکردهای مدل سه گانه بلوغ مدیریت دانش (مدل اینفوسیس، مدل عمومی و مدل کی پی ام جی) در کسب قابلیت های مزیت رقابتی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی حائز اهمیت می باشد.
۱۷.

نیازسنجی شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی با روش ترکیبی گسترش عملکرد کیفیت و دیمتل فازی (بررسی موردی: شرکت خدماتی شهرک صنعتی رازی اصفهان)

کلید واژه ها: ارزیابی مشتریان گسترش عملکرد کیفیت دیمتل فازی ماتریس خانه کیفیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 80 تعداد دانلود : 279
هدف: در دنیای امروز، با توجه به پیشرفت روزافزون جهان در زمینه های مختلف، به همان نسبت نیازها و خواسته های مشتریان در بهبود کیفیت خدمات و کالاهای مصرفی افزایش یافته است. این نیازها که به صورت تلویحی و تصریحی بروز می کند، در تمام زمینه ها در واحدهای صنعتی، رشد قابل توجهی یافته است. از طرفی دیگر، سازمان هایی که درصدد برآورده ساختن انتظارات و نیازهای مشتری می باشند، ناگزیر از به کارگیری ابزار و سیستم هایی هستند که آن ها را در انجام این امر یاری کند که گسترش عملکرد کیفیت یکی از مهم ترین این ابزارهاست. روش شناسی پژوهش: این پژوهش بر آن است تا نیازهای مشتریان (واحدهای صنعتی شهرک صنعتی رازی) را با استفاده از روش پرسشنامه و تکنیک ترکیبی روش گسترش عملکرد کیفیت و دیمتل فازی ارزیابی کند. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت خدماتی در شهرک صنعتی رازی است. با استفاده از فرمول کوکران 120 شرکت به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه ی اولویت بندی نیازها برای آن ها ارسال گردید. یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش 64 نیاز از سوی شرکت های صنعتی مستقر در شهرک شناسایی شد که نیاز به آب آشامیدنی و صنعت در اولویت اول قرار گرفت. سپس 8 خدمت یا الزام فنی توسط این شرکت شناسایی شد و روابط بین نیازمندی های مشتریان و الزامات فنی خدمات توسط خانه کیفیت تعیین گردید که اخذ هزینه های مشترک موضوع ماده (8) آئین نامه اجرائی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی به عنوان اولین اولویت خدمات تعیین شد. اصالت/ارزش افزوده علمی: تکنیک گسترش عملکرد کیفیت ابزاری مهم جهت ترجمه صدای مشتری و لحاظ کردن خواسته ها و نیازهای آن ها و همچنین اولویت بندی الزامات فنی تولید به شمار می رود که برای نخستین بار در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.
۱۸.

تاثیر ساختار نهاد بر صادرات کالاهای واسطه ای کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صادرات حکمرانی خوب کشورهای در حال توسعه کالاهای واسطه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 733 تعداد دانلود : 718
طی دو دهه اخیر تجارت کالاها و خدمات واسطه ای 1[1] کشورهای درحال توسعه به واسطه اتصال به زنجیره ارزش جهانی رو به رشد بوده است. از طرفی بسیاری از این کشورها اقداماتی را برای توسعه نهادی به ویژه در حوزه تجارت بین المللی داشته باشد. بررسی میزان اهمیت و تاثیر عامل نهادی بر صادرات کالاهای واسطه ای کشورهای درحال توسعه در چارچوب مدل جاذبه، از اهداف اصلی این مقاله است. متغیر نهادی، شامل متوسط شاخص حکمرانی بانک جهانی و مولفه های تعیین کننده آن شامل شاخص حاکمیت قانون، اثر بخشی دولت، کیفیت مقررات، ثبات سیاسی و فقدان خشونت، کنترل فساد و اعتراض و پاسخگویی می باشد. برای برآورد مدل از داده های تابلویی برای سال های 2017 - 1996 نمونه ای از 131 کشور درحال توسعه و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته [2] (EGLS) و حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده [3] (FMOLS) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد افزایش حکمرانی خوب کشورهای درحال توسعه باعث افزایش مشارکت این دسته از کشورها در صادرات جهانی کالاهای واسطه ای می شود. در حالی که حکمرانی خوب در کشورهای مقصد بر صادرات کشورهای درحال توسعه تأثیرگذار نمی باشد. لذا اولویت کشورهای درحال توسعه برای توسعه جریان صادرات کالاهای واسطه ای از طریق بهبود حکمرانی خوب، فراهم کردن بسترهایی جهت اثر بخشی دولت، کیفیت مقررات و حاکمیت قانون است.     [1] 1. کالاهای واسطه ای (Intermediate Goods)، اگرچه یک کالای نهائی یک فعالیت تولیدی می باشند، اما این محصولات به نوبه خود در دیگر فعالیت های تولیدی به عنوان نهاده به کار می روند.   [2] . Estimat Generalized Least Squares   [3] . Fully Modified Least Squares (FMOLS)  
۱۹.

شناسایی و رتبه بندی موانع مدیریت زنجیره تامین پایدار با استفاده از رویکرد ترکیبی ANP-DEMATEL فازی در کارخانه کشتی سازی بوشهر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنجیره تأمین پایدار دیمتل فازی ANP فازی صنایع دریایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 401 تعداد دانلود : 957
پایداری در زنجیره تأمین به عنوان بخش جدید چندی است که توجه محققین حوزه مدیریت زنجیره تأمین را به خود معطوف ساخته است. علاوه بر حوزه دانشگاهی، جوامع، دولت ها، کسب و کارها، آژانس های بین المللی و سازمان های غیرانتفاعی به طور فزآینده ای به این موضوع پرداخته اند، لذا این پژوهش در پی آن است که به بررسی موانع اجرای شیوه های مدیریت زنجیره تأمین  پایدار در کارخانه کشتی سازی بوشهر با استفاده از روش دیمتبل و ANP فازی بپردازد. با استفاده از روش پرسشنامه ای از میان 50 نفر خبرگان بخش زنجیره تأمین شرکت کشتی سازی بوشهر 30 نفر به عنوان نمونه شناسایی شد که 20 نفر پرسشنامه را کامل کردند و با استفاده از روش دیمتل فازی، الگویی نظام مند برای بررسی تاثیر گذاری شاخص ها ارائه گردید. در مرحله بعد با استفاده از تکنیک ANP فازی به رتبه بندی موانع مورد مطالعه پرداخته شده است. نرخ سازگاری مقایسه های انجام شده 019/0 به دست آمده است که کوچکتر از 1/0 می باشد، بنابراین می توان به مقایسه های انجام شده اعتماد کرد. بر اساس نتایج پژوهش بعد دانش و پشتیبانی بیشترین اثر گذاری را داشته و در مرحله رتبه بندی نیز هزینه پایداری و شرایط اقتصادی با 124/0 در اولویت نخست و عدم تخصص فنی با 099/0 در اولویت دوم قرار دارد. عدم آموزش درباره زنجیره تأمین پایدار با وزن 081/0 سومین شاخص با اهمیت است. با توجه به نتایج می توان گفت که باید از یادگیری در زنجیره تأمین با توجه به بعد دانش از طریق همکاری با یکدیگر استفاده شود.
۲۰.

ارائه و بررسی الگوی بانکداری پایدار با تأکید بر نقش اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش تحلیل مضمون و مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه پایدار بانکداری پایدار اقتصاد مقاومتی رویکرد آمیخته روش ساختاری تفسیری (ISM)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 506 تعداد دانلود : 109
بانکداری پایدار الگوی حال و آینده صنعت بانکداری است که عوامل محیطی، اجتماعی و حاکمیتی را در راستای منافع عمومی تلفیق می کند. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی بانکداری پایدار مبتنی بر اقتصاد مقاومتی انجام شده است. این مطالعه از نظر هدف یک پژوهش اکتشافی است که با روش پژوهش آمیخته و مبتنی بر استدلال قیاسی استقرایی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل 11 نفر از خبرگان نظری (اساتید بازاریابی) و خبرگان تجربی (مدیران صنعت بانکداری) می باشد. نمونه گیری به روش غیراحتمالی و به صورت هدفمند بوده و ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه و پرسشنامه می باشد. جهت تحلیل مصاحبه های تخصصی، روش تحلیل مضمون به کار گرفته شده است. همچنین شاخص های شناسایی شده با روش دلفی فازی اعتبارسنجی شده اند. در نهایت به ارائه مدل نهایی پژوهش با روش ساختاری تفسیری پرداخته شده است. تحلیل داده های پژوهش در فاز کیفی با نرم افزار Maxqda و در فاز کمی با نرم افزار Matlab انجام شده است. براساس نتایج پژوهش، تعهد مدیریتی با تأثیر بر مدیریت ریسک و مدیریت منابع انسانی، ساختار نظام بانکی را متحول می سازد. به این ترتیب کیفیت ارائه خدمات و عملکرد بانکی بهبود پیدا کرده و منجر به پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می شود که دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی را فراهم می سازد. در ادامه، نتایج حاکی از تأثیر مستقیم اقتصاد مقاومتی بر بانکداری پایدار می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان