نویسندگان: آرش بیدالله خانی

کلید واژه ها: چین آمریکای لاتین منافع ایالات متحده انرژی تایوان

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۱۷۵ - ۲۰۳
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۶۱

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳

چکیده

صعود مسالمت آمیز چین به جرگه کشورهای مطرح نظام بین الملل به یک واقعیت غیرقابل انکار تبدیل شده است. تبدیل شدن چین به قدرت منطقه ای و بین المللی ظرفیتهای حضور و نفوذ بین المللی این کشور را در مناطق مختلف جهان فراهم کرده است. از مهم ترین مناطقی که نفوذ رو به رشد چین در آن به چشم می خورد، منطقه راهبردی آمریکای لاتین است که به حیاط خلوت آمریکا مشهور است. بخشی از دلایل حضور چین در این منطقه بر اساس توازن یابی و بیشینه کردن قدرت و نفوذ خود در برابر آمریکا و در پاسخ به حضور این کشور در منطقه آسیای جنوب شرقی است. بر همین اساس مقاله حاضر عمده ترین دلایل حضور چین در منطقه آمریکای لاتین را عوامل اقتصادی، سیاسی و موازنه قوا با آمریکا ذکر می کند و به تشریح این دلایل خواهد پرداخت.

The Rise of China in Latin America, from Economic - Political Interests to Finding a Strategic Balance

Nowadays, China's rise into the powerful countries international system is an undeniable fact. China has been able to convert its rising power into international influence. China’s interest in Latin America is a fairly new phenomenon that has developed over the past ten years, a region over which the United States exercised real political and economic hegemony. a region called Backyard America. Some of the reasons that China’s involvement in the region could pose for increasing of powerful and Maximize penetration against U.S According to America's influence Increase in East asia. This paper argument about the china influence in Latin America according to economic - political factors and balance of power with America..

تبلیغات