زن در توسعه و سیاست(پژوهش زنان )

مدلی برای تبیین نرخ مشارکت اقتصادی زنان شهری و تحولات آینده

نویسندگان: لادن نوروزی
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲