جستارهای سیاسی معاصر - نشریه علمی (وزارت علوم)

جستارهای سیاسی معاصر (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۰ فروردین ۱۳۸۹
مدیر مسئول: فرهاد زیویار
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: یحیی فوزی
مدیر اجرایی: امیر اعتمادی بزرگ
هیئت تحریریه: بهرام اخوان کاظمی، اصغر افتخاری، جلال درخشه، محمد رحیم عیوضی، محمدعلی فتح‌اللهی، منصور میراحمدی، حمیدرضا آیت‌الهی
آدرس: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
وب سایت: http://politicalstudy.ihcs.ac.ir
پست الکترونیکی: Siyasatpajuhi@ihcs.ac.ir
کد پستی: ۱۴۳۷۷۷۴۶۸۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۹