جامعه پژوهی فرهنگی - علمی-پژوهشی

جامعه پژوهی فرهنگی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۰
مدیر مسئول: نعمت الله فاضلی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: احمد کتابی
مدیر اجرایی: سید مختار مؤمنی
هیئت تحریریه: باقر ساروخانی، احمد کتابی، بیوک محمدی، مهرداد نورایی، حمید تنکابنی، سید جواد میری، ناهید مؤیدحکمت، ژاسنت صلیبی، محمد سعید ذکائی
آدرس: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
وب سایت: http://socialstudy.ihcs.ac.ir
پست الکترونیکی: socialstudies@ihcs.ac.ir
کد پستی: ۱۴۳۷۷۷۴۶۸۱

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹