روانشناسی نظامی - نشریه علمی (وزارت علوم)

روانشناسی نظامی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی
e-issn: ۲۶۴۵-۵۱۷X
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۹
جانشین سردبیر/قائم مقام: دکتر عباسعلی سلیمانی خشاب
مدیر مسئول: دکتر مهدی سیاوشی
ناشر: دانشگاه جامع امام حسین (ع)
p-issn: ۲۵۸۸-۵۱۶۲
صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین (ع)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
سردبیر: دکتر سید محمد کاظم واعظ موسوی
هیئت تحریریه: دکتر اسماعیل‌ سعدی پور، دکتر حسن اسدزاده دهرائى، دکتر حبیب هادیانفر، دکتر سید محمد کاظم واعظ موسوی، دکتر محمد حاتمی، دکتر نور محمدبخشانی، دکتر حجت اله مرادی، دکتر ملوک خادمی اشکذری، دکتر رضا کرمی نیا، دکتر محسن احمدی طهور، دکتر غلامحسین رضایت، کامران شیوندی چلیچه *** اعضای هیات تحریریه بین المللی: محمد شیخ حمود، فواز العبدالله، ابراهیم المصری
آدرس: تهران، بزرگراه شهید بابایی، بعد از پل لشکرک، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، موقعیت مرکزی، دفتر نشریات دانشگاه جامع امام حسین(ع)
تلفن: ۰۲۱۷۴۱۸۸۲۷۸
وب سایت: https://jmp.ihu.ac.ir/
پست الکترونیکی: mpj@ihu.ac.ir
فکس: ۰۲۱۷۴۱۸۸۲۷۴
کد پستی: ۱۶۹۸۷۱۵۸۶۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱