مجله جهانی رسانه

مجله جهانی رسانه

مجله جهانی رسانه دوره نهم پاییز و زمستان 1393 شماره 2 (پیاپی 18) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

روزنامه نگاری تعاملی: ارزیابی وب سایتهای خبری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۴۰
در این مقاله، ابتدا انواع تعامل با مخاطبان در وب سایت های خبری تعریف می شود و سپس با تعیین ابزارهای تعاملی و تعریف عملیاتی دو شاخص تعامل با مخاطبان در وب سایت ها، میزان تعامل مهم ترین وب سایت های خبری فارسی داخل ایران، ارزیابی خواهد شد. بدیهی است که یکی از ویژگی های رسانه های آنلاین «تعاملی» بودن آن هاست که تقریبا در همه مراحل فعالیت وب سایت های خبری، مورد توجه قرار دارد. برای ارزیابی میزان تعامل وب سایت های خبری با مخاطبان و استفاده از ظرفیت های روزنامه نگاری تعاملی، 80 وب سایت خبری در کشور که دارای بیشترین بازدیدکننده یا بیشترین ارجاع هستند، برگزیده شدند و 43 مولفه تعامل آنها با مخاطبان در دو بخش «تعامل رسانه ای» و «تعامل انسانی» مورد تحلیل محتوا قرار گرفتند. در این پژوهش، «شاخص تعاملی بودن» و رتبه ترافیک هر وب سایت خبری محاسبه شد. بر اساس یافته های پژوهش، میانگین شاخص تعاملی بودن وب سایت های خبری در ایران حدود 15 از 43 است که این میزان نشان دهنده بی توجهی وب سایت های خبری به دوسوم ابزار تعامل با مخاطبان و استفاده از روزنامه نگاری تعاملی، به عنوان یکی از ویژگی های اصلی رسانه های آنلاین است. این مقاله نشان می دهد که میزان بازدید از وب سایت هایی که دارای سطح بالاتر از تعامل هستند، کمتر است. همچنین میزان تعاملی بودن در وب سایت های خبری رسمی از وب سایت های خبری سرگرمی، به طور معناداری بیشتر است.
۲.

مطالعه عوامل مؤثر بر انتخاب بازارهای جهانی در صنعت رسانه کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۴۷
این مقاله نتیجه پژوهشی است که هدف آن شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب بازارهای جهانی در صنعت رسانه بوده است. یکی از تصمیمات راهبردی شرکت های رسانه ای برای ورود به بازارهای جهانی انتخاب بازار خارجی است. برخی مطالعات نشان داده اند که انتخاب نظام مند بازارهای جهانی از عوامل مهم در موفقیت شرکت ها در تجارت بین الملل به شمار می رود. گذشته از این ها، صنعت رسانه به دلیل ویژگی های خاص و منحصر به فرد آن نیاز به تحلیل های دقیق تر بازار دارد و این مقاله سعی می کند این نیاز را ارزیابی کند. برای گردآوری اطلاعات موردنیاز این پژوهش از روش میدانی و ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل شرکت های توزیع و پخش کالاهای ویدیو رسانه بود و 100 پرسشنامه به صورت حضوری و الکترونیکی بین مدیران و کارشناسان آن ها توزیع گردید. به منظور مطالعه میزان و نوع ارتباط بین متغیرها از تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شده است. برخی از یافته های این مطالعه نشان می دهند که انطباق محتوایی، وضعیت رقابتی، خصوصیات کشور میزبان و شرکت صادرکننده از عوامل مؤثر در انتخاب بازارهای جهانی محصولات رسانه ای قلمداد می شوند. همچنین با استفاده از تحلیل مسیر مشخص شد که انطباق محتوایی بیش ترین تأثیر را به طور مستقیم بر انتخاب بازار هدف دارد این در حالی است که اثر کلی ویژگی های خاص کشور میزبان نسبت به سایر متغیرها بیشتر است.
۳.

ارزیابی استراتژی انتخاب رسانه تبلیغاتی مبتنی بر رفتار مصرف کنندگان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۲۴
این مقاله به مطالعه استراتژی انتخاب رسانه تبلیغاتی در یک شرکت فرضی می پردازد. در تحقیق حاضر، برای مطالعه استراتژی انتخاب رسانه تبلیغاتی، از مفهوم تخصیص رسانه استفاده شده است. در این مطالعه، رسانه های تبلیغاتی در چهار بخش تلویزیون، رادیو، روزنامه و اینترنت مورد ارزیابی قرار گرفته اند. در همین رابطه، ابتدا با نظر سنجی از جامعه مصرف کنندگان، میزان میانگین زمان مشاهده هر رسانه و درصد مشاهده کنندگان هر رسانه مشخص شد و سپس با معیار قرار دادن رفتار مخاطبان هدف و لحاظ نمودن نظرات مدیریت سازمان، مدل برنامه ریزی خطی چند هدفه انتخاب رسانه تبلیغاتی ترسیم شد. در نهایت با حل این مدل، بودجه اختصاص یافته به هر یک از رسانه های تبلیغاتی، تعیین شد. خروجی این تحقیق، با توجه به توابع هدف و محدودیت های تحقیق بیشترین تخصیص بودجه را به رسانه تلویزیون داشت. نتایج تحقیق همچنین نشان داد که رسانه تلویزیون بالاترین رتبه را از لحاظ میزان مشاهده توسط مخاطبان هدف در صنعت قطعه سازی خودرو به خود اختصاص داده است و رسانه های رادیو، روزنامه و اینترنت در رتبه های بعدی قرار دارند. به بیان دیگر در صنعت قطعه سازی خودرو، از لحاظ میزان دیده شدن توسط مخاطبان هدف، رسانه تلویزیون در بین چهار رسانه مورد مطالعه بیشترین اثر را بر مشتریان هدف دارد و رسانه های رادیو، روزنامه و اینترنت در رتبه های بعدی قرار دارند.
۴.

مطالعه ای اکتشافی درباره پدیده شکلک خشم در میان کاربران ایرانیِ فیس بوک(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۶۶
ترول یا شکلک خشم، پدیده ای جدید در فضای مجازی است و می توان آن را رسانه ای جایگزین دانست که حاوی طنز اجتماعی است. ترول می تواند یک ایده، نظر، باور و واقعیت اجتماعی را بازنمایی کند و همچنین فرصتی برای تمرین اجتماعی فراهم کند. این تمرین ، ناشی از شناخت و تجربه های اجتماعی افراد است. فرد می تواند از طریق این رسانه جایگزین آن چه که راه به مجاری اصلی ندارد را بیان کند و به تخلیه احساسات، باورها، و عقاید بپردازد. در این مقاله با مطالعه ۱۲۸ نمونه از ترول ها، تلاش شد تا علاوه بر معرفی این پدیده جدید به این پرسش که چه چیزی باعث خنده دار شدن آن در بین کاربران می شود، پاسخ دهیم. در مرحله اول، ترول ها را براساس تکنیک های شکلی به سه بخش زبانی، کمیک استریپ و کارتونی طبقه بندی کرده ایم که هر کدام از این تکنیک ها در خنده دار بودن ترول دخیل بوده اند. در مرحله بعد محتوا و پیام هایی که در ترول ارائه شده مورد تحیل قرار گرفت که در نهایت منجر به پنج طبقه شده است: ترول شدن و ترول کردن، انتقاد اجتماعی، حرمت و هنجار همراه با انتقاد بی محابا و خیال/ واقعیت در ترول.
۵.

مطالعه ی دلایل رهاکردن وبلاگ نویسی: مطالعه موردی وبلاگ های ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۴۲
از سال 1380 که اولین وبلاگ فارسی خلق شد وبلاگ های زیادی پا به دنیای مجازی فارسی زبان گذاشتند که غالبا توسط ایرانیان نگاشته می شدند. اشتیاق ایرانیان به وبلاگ نویسی چنان بود که زبان فارسی در مقطعی از زمان، به چهارمین زبان وبلاگستان جهانی تبدیل شد. اما مشاهده ی وبلاگستان فارسی نشان می دهد که جمع قابل توجهی از وبلاگ نویسان بعد از مدتی وبلاگ نویسی را ترک و وبلاگ را به حال خود رها می کنند. این مقاله به مطالعه ی دلایل ترک وبلاگ نویسی با توجه به خصوصیات روان- جامعه شناختی وبلاگ نویسان و مشخصات اجتماعی-فرهنگی جامعه ی ایرانی خواهد پرداخت. در ابتدا با بهره گیری از نظریه های روانشناسی ارتباطات، روانشناسی اجتماعی و فلسفه ی اجتماعی (لیپیانسکی، مید، هونت و غیره) نشان خواهیم داد که وبلاگنویسان مورد مطالعه در این تحقیق در پی ارضای برخی نیازهای روانی- اجتماعی خویش، وبلاگنویسی را آغاز می کنند. سپس به تبیین این موضوع خواهیم پرداخت که چگونه عدم ارضا یا ارضای دیگرگونه ی این نیازها به رها کردن وبلاگ یا توسل به ابزارهای دیگر دنیای مجازی منجر خواهد شد. این تحقیق نشان می دهد که عوامل مختلف نظیر کنترل و فشار اجتماعی، فیلتر شدن وبلاگ و ظهور سایر ابزارهای ارتباطی اینترنتی نظیر شبکه های اجتماعی در رها کردن وبلاگ نقش بازی می کنند. برای مطالعه ی این موضوع از دو روش جمع آوری و تحلیل داده استفاده کردیم: تحلیل محتوای شش ماه از یادداشت های سی وبلاگ و کامنت های این یادداشت ها، و نیز مصاحبه نیمه هدایت شده با صاحبان این وبلاگ ها.
۶.

تحلیل تأثیر رسانه های اجتماعی بر نگرش مشتریان نسبت به نام تجاری و قصد خرید از شرکت: مطالعه موردی شرکت ایران خودرو(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۵۲
هدف از مطالعه حاضر، تحلیل تأثیر رسانه های اجتماعی بر نگرش مشتریان نسبت به نام تجاری و قصد خرید محصولات شرکت ایران خودرو با استفاده از نظریه رفتار برنامه ریزی شده می باشد. جامعه آماری پژوهش مشتریان شرکت ایران خودرو در محدوده شهر تهران می باشد. توضیح آنکه، منابع اطلاعاتی که مشتریان از آن استفاده می کنند، نگرش آنها را نسبت به محصول یا شرکت و در نتیجه، نیات رفتاری آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. از سوی دیگر، رسانه های اجتماعی یکی از منابع اطلاعاتی مهم برای مشتریان قلمداد می شود و بنا بر این لازم است این بعد از رفتار نگرشی مورد مطالعه قرار گیرد. گردآوری داده های این مطالعه با استفاده از پرسشنامه صورت گرفت که با بهره گیری از نمونه گیری در دسترس، 210 مشتری به عنوان نمونه انتخاب شد. به منظور تحلیل رابطه میان رسانه های اجتماعی، نگرش نسبت به نام تجاری، و قصد خرید محصولات شرکت، از مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است. برخی از یافته ها نشان می دهد که افزایش تبلیغات سنتی شرکت ایران خودرو و رسانه های اجتماعی منجربه نگرش مثبت مشتریان نسبت به برند شر کت می شود، اما میزان تأثیرگذاری رسانه های اجتماعی بیشتر از تبلیغات سنتی می باشد. به علاوه، نگرش نسبت به نام تجاری منجر به خرید محصولات شرکت می شود.
۷.

رضایت سنجی استفاده از اینترنت و سنجش میزان وابستگی کاربران ایرانی و فرانسوی: مقایسه کاربران دانشجوی دانشگاه تهران و دانشگاه لورن فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۲۸
این مقاله بخشی از نتایج رساله ای است که طی آن میزان رضایت و وابستگی به اینترنت کاربران دانشجو در دو کشور ایران و فرانسه مورد مطالعه و سنجش قرار گرفته است. شالوده تجربی این تحقیق، مبتنی بر مطالعه ای مقایسه ای و کمی با استفاده از پرسشنامه و بهره گیری از دو مقیاس سنجش رضایت کاربران بن یوسف و هدری و آزمون وابستگی اینترنت اورمان بوده که بر اساس آن، دو پیمایش مستقل در دو کشور مزبور با 300 نمونه از دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه های تهران و لورن فرانسه در مقطع لیسانس علوم انسانی و هنر در سال 2010 به اجراء درآمده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تنها یک سوم دانشجویان ایرانی و فرانسوی از اینترنت رضایت بالایی دارند؛ در حالی که نرخ رضایت پاسخگویان فرانسوی کمی بالاتر از همتایان ایرانی است و تعداد کاربران وابسته به اینترنت در دو جامعه آماری نیز کمتر از 10 درصد و پاسخگویان ایرانی با اختلاف کمی، وابستگی بیشتری به اینترنت نشان می دهند. همچنین پاسخگویان فرانسوی کمی بیشتر از همتایان ایرانی خود به منظور اهداف تحصیلی به اینترنت مراجعه می کنند.
۸.

تعامل در فیس بوک و تاثیر آن بر هویت مدرن جوانان شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۵۲
این مقاله بخشی از یک پژوهش است که در آن رابطه علی بین دو متغیر حضور و تعامل در شبکه اجتماعی فیس بوک، از یکسو و تغییرات هویت مدرن جوانان شهر اصفهان، از سوی دیگر، مورد مطالعه و بحث قرار می گیرد. پرسشی که این مقاله به آن پاسخ می دهد این است که استفاده از فیس بوک چه تاثیری بر هویت مدرن کاربران جوان اصفهانی دارد؟ به لحاظ نظری از نظریه های هویت در فضای مجازی برای تبیین رابطه دو متغیر بالا استفاده شده و این مطالعه به لحاظ روش شناسی، به صورت ترکیبی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کاربران جوان فیس بوک در شهر اصفهان تشکیل می دهند. برخی از یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین مدت زمان عضویت، میزان استفاده ، میزان مشارکت و فعالیت کاربران و واقعی تلقی کردن محتوای فیس بوک از سوی کاربران و هویت مدرن رابطه معنادار مثبتی وجود دارد. همچنین فیس بوک از طریق بروز خود واقعی و تخلیه عاطفی، کسب توانمندی های روز و احساس جهان وطنی در بین کاربران خود باعث تقویت هویت مدرن آن ها می شود.
۹.

تأثیر گزارش های خبری خشونت بار تلویزیونی بر هیجانات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۲۸
این مقاله بخشی از یک پژوهش است که هدف از انجام آن، تعیین میزان تأثیر گزارش های خبری خشونت بار تلویزیونی بر تجربیات هیجانی بوده است. ضمنا، این پژوهش مطالعه ای تجربی از نوع آزمایشگاهی کوتاه مدت بوده است. در این پژوهش 80 دانشجوی علمی-کاربردی فرهنگ و هنر که به صورت داوطلبانه برای تماشای 10 گزارش خبری که 5 سطح خشونت را به نمایش گذاشته بود شرکت کردند. از آنها خواسته شده بود که پس از هر گزارش خبری احساسات ذهنی خود را بر اساس پرسشنامه «میزان افتراقی ایزارد» در طیف لیکرت بیان کنند. اندازه گیری دو عامل «نوع خشونت» و «نوع احساس بینندگان» نشان داد که خشونت در اخبار تلویزیونی بسته به نوع خشونت به تصویر کشیده شده، هیجان های منفی را فراخوانی می کند. به طور کلی، مشاهده شد که «تحقیر و ترس» کمترین حس تجربه شده در گزارش های خبری خشونت بار می باشد. در عوض، مشاهده شد که مخاطبان گزارش های خبری خشونت بار احساسات خود را بیشتر با هیجان های مهم دیگری چون خش م و نف رت نیز واکنش نشان می دهند. این امر بیانگر نوعی نگرانی نسبت به انسجام نظم اجتماعی و عدم تأیید دیگران است. احساساتی که در واکنش به رنج دیگران همچون غم و ترس ابراز می شود بسیار به ندرت صورت می گیرد. نتایج حاصله عمدتاً بیانگر شبکه ای پیچیده از روابط بین متغیرهای رسانه ای، خصوصیات بینندگان و فرآیندهای هیجانی می باشد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۰