هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی

هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی

هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی دوره سوم بهار 1390 شماره 45 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

شیوه «پرداز» در نقاشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

شاهنامه قرچقای خان (شاهنامه ویندزور)(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

تحلیل ساختار روایت در نگاره ""مرگ ضحاک"" بر اساس الگوی کنشی گریماس(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

مطالعه تطبیقی و آزمایشگاهی تکه پارچه اشکانی ـ ساسانی موزه مقدم دانشگاه تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

قالی های ایرانی و اسامی غیر ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: قالی ایرانی سان گشکو پورتجز پولونیز سالتینگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۵ تعداد دانلود : ۷۷۸
۶.

ماهیت دیبای شوشتر از منظر منابع مکتوب ( خاستگاه، مراکز تولید، نقش و کاربرد)(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی و تجزیه و تحلیل تئوریک حرفه ی طراحی صنعتی با محوریت نظریات چهار تن از نظریه پردازان مشهور این رشته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حرفه طراحی مطالعات طراحی تئوری طراحی عمل طراحی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۴ تعداد دانلود : ۱۰۰۵
۸.

نشانه شناسی، زیبایی شناسی و عملکردگرایی در طراحی محصول با رویکرد مینی مالیسم احساس گرا(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸