هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی - نشریه علمی (وزارت علوم)

هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر و معماری
e-issn: ۲۵۳۸-۵۱۷۸
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ دی ۱۳۸۰
مدیر مسئول: حامد مظاهریان
ناشر: دانشگاه تهران
p-issn: ۲۲۲۸-۶۰۳۹
صاحب امتیاز: پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: حسن بلخاری
مدیر داخلی: نرگس یارچینی
هیئت تحریریه: صداقت جباری کلخوران، محمد خزایی، ابوالقاسم دادور، زهرا رهبرنیا، محمود طاووسی، سید محمد فدوی، ناصر کلینی ممقانی، زهرا حسین آبادی، عباس اکبری، بهزاد سلیمانی، یعقوب آژند، اصغر جوانی**اعضای هیات تحریریه بین المللی: ماندانا برکشلی، امیرحسین ذکرگو
آدرس: میدان انقلاب- خیابان انقلاب- خیابان قدس- نرسیده به بزرگمهر- ساختمان شماره ی 3 پردیس هنرهای زیبا- طبقه سوم- دفتر نشریات
تلفن: ۰۲۱۶۶۴۱۵۲۸۲
وب سایت: https://jfava.ut.ac.ir/
پست الکترونیکی: fineartj@ut.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸