هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی

هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی

هنرهای تجسمی دوره اول پاییز 1388 شماره 39 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

درآمدی بر ارتباط قهرمانان اسطوره ای با هنر های معاصر؛ مطالعه موردی: (طراحی دوبعدی وسه بعدی شخصیت های اسطوره ای)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۵۸

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸