پژوهش های حقوقی

پژوهش های حقوقی

پژوهشهای حقوقی 1382 شماره 3

مقالات

۱.

صلاحیت فراسرزمینی دادگاه های ایران نسبت به جرائم مأموران و مستخدمان دولت

نویسنده:

کلید واژه ها: صلاحیت مصونیت مأموران و مستخدمان دولت مأمورین سیاسی مأمورین کنسولی مأمورین فرهنگی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
تعداد بازدید : ۱۵۱۲
"دادگاه های ایران به طور استثنائی صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط مأموران و مستخدمان دولت در خارج از کشور را دارند. این صلاحیت بر مبنای اصل صلاحیت شخصی استوار گشته و اعمال آن در برخی موارد مستلزم رعایت اصل مجرمیت متقابل یا مضاعف است . مقاله حاضر با تشریح شرایط اعمال صلاحیت قضائی ایران ، به بررسی مبنا و ضرورت آن می پردازد."
۲.

تأملی بر دعاوی ایران در دیوان دادگستری بین المللی

نویسنده:

کلید واژه ها: ایران حقوق بین الملل دیوان دادگستری بین المللی حل مسالمت آمیز اختلافات رسیدگی قضائی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۱
"طی حیات قضائی دیوان دادگستری بین المللی ، دولت ایران دو بار به عنوان خوانده طرف دعاوی دولت های انگلستان و امریکا در دیوان قرار گرفته و در دو پرونده به اقامه دعوی علیه امریکا مبادرت ورزیده است . زاویه نگاه ایران به دیوان دادگستری بین المللی در این دعاوی قابل تأمل و بررسی میباشد."
۳.

چالش های مسؤولیت کیفری دولت از منظر کمیسیون حقوق بین الملل

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق بین الملل مسؤولیت کیفری مسؤولیت بین المللی جرم بین المللی کمیسیون حقوق بین الملل جنایت بین المللی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مسئولیت بین المللی دولتها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۳۰۲۱
"کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد با مطرح ساختن موضوع در پیش نویس کنوانسیون مسؤولیت دولت ها در سال « جرم بین المللی دولت » 1976 ، مدعی آن شد که جامعه بین المللی به سلسله مراتبی استوار میان تعهدات بین المللی و به تبع آن تمایزی آشکار میان نظام های مسؤولیت مدنی و کیفری دولت ها در حقوق بین الملل دست یافته است . تحولات بعدی و در نهایت حذف ایده اخیر از طرح پیش نویس کمیسیون در سال 2000 حکایت از آن دارد که تا تثبیت نظام مسؤولیت کیفری دولت ها در حقوق بین الملل راه نسبتاً درازی در پیش روست ."
۴.

تعیین مرجع رسیدگی به دعاوی تجارت الکترونیک

کلید واژه ها: قرارداد تابعیت کنوانسیون صلاحیت تجارت الکترونیک اقامتگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶۵
"فنوری نوین اطلاعات ، شیوه های اعلام اراده به عنوان مبنای اعمال حقوقی را متحول نموده است . علاوه بر این تجارت بین المللی کالا و خدمات را آن چنان سرعت بخشیده و تسهی ل نموده که در سطح ملی و بین المللی اقدامات مختلفی را در قانونمندی این پدیده دامن زده است . تعیین مرجع رسیدگی به دعاوی تجارت الکترونیک یکی از ابعاد مهم این قضیه می باشد که در این مختصر به ویژه در قالب نظام حقوقی انگلستان مورد توجه قرار گرفته است ."
۵.

عمل حقوقی از دیدگاه یک حقوقدان بین المللی

کلید واژه ها: دولت حقوق بین الملل سازمان های بین المللی حقوق معاهدات عمل حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۹
"عمل حقوقی به معنای عملی که موجد حقوق و تکالیفی می گردد از جمله مفاهیم اساسی در همة رشته های حقوق است . در حقوق بین الملل ، این مفهوم پیچیدگی بیشتری پیدا می کند چرا که تقریباً همه فعالیت های سازما ن های بین المللی را در بر می گیرد و بیان ارادة دولت ها در عرصه روابط بین المللی به شمار می رود. از دیدگاه یک حقوقدان بین المللی ، با توجه به قواعد و ضوابط لازم الرّعایه حقوق بین الملل همچون قاعدة آمره ، اصل حسن نیت و نظریه استاپل ، اعلامیه های یک جانبه دولت ها، و ملحق شدن آنها به معاهدات دوجانبه یا چندجانبه بین المللی ، و نیز قطعنامه ها و تصمیمات سازمان های بین المللی از جمله مصادیق عمل حقوقی بوده ، دولت ها و سازمان های بین المللی را متعهد و مأخوذ می سازند."
۶.

رابطه آثار فکری با پدیدآورندگان از دیدگاه حقوق اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: حق حکم ملک مالکیت های معنوی (فکری )

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵۶
"حمایت از پدیدآورندگان آثار ادبی ، هنری ، صنعتی یا تجاری در زمان ما به یک ضرورت تبدیل شده و مورد اتفاق نظر در نظام های حقوقی اس ت . با این همه ماهیت حقوقی رابطه پدیدآورندگان و آثارشان همچنان مورد بحث است .« ملک » شمرده اند و برخی دیگر از مقوله « حق » . برخی این رابطه را از مقوله گروه دیگری نیز به پیدایش ماهیت سوم تمایل دارند. با توجه به نتایج علمی و آثار عملی این اختلاف نظرها، مقاله حاضر پس از مروری کوتاه بر مفاهیم و اصطلاحات مربوط ، دلایل هر گروه را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه می رسد که اطلاق صفت ملکیت بر حقوق معنوی در ایران با هیچ مانعی روبه رو نیست . در سایر نظام های حقوقی نیز چاره هایی بر ای گرایش به این نظریه پیشنهاد شده است"
۷.

کپی رایت و حقوق مرتبط در موافقت نامه راجع به جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی (TRIPS)

۸.

تأثیر فنّاوری دیجیتال بر کپی رایت

کلید واژه ها: اینترنت کنوانسیون مالکیت سازمان جهانی تجارت کپی رایت تکثیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲۶
"یکی از چالش های کپی رایت تحولات و پیشرفت هایی است که در حوزه سیستم های ارتباطاتی و اطلاعاتی حادث گشته است . اینترنت این امکان را فراهم ساخته است که صدا، تصویر و متن به سهولت بر روی شبکه جهانی قرار گیرد. نباید فراموش کرد که به موازات تسهیل اطلاعات ، امکان تعرض به حقوق مالکیت معنوی دیگران از طریق اینترنت نیز افزایش یافته و مراجع ملی و بین المللی را به واکنش در این مورد واداشته است"
۹.

استثنای مهم حق مؤلف : «استفاده منصفانه» از اثر دیگری

نویسنده:

کلید واژه ها: ایران کامن لا امریکا حق مؤلف استفاده منصفانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷۱
"حرمت حق مؤلف نباید باعث این توهم شود که منافع و مصالح عمومی جامعه در تقابل با مالکیت خصوصی مغفول مانده است . قوانین بسیاری از کشورها با محفوظ شمردن حق استثنائی استفاده منصفانه از اثر دیگری تلاش کرده اند که موازنه ای معقول میان جنبه های عمومی و خصوصی حق مؤلف ایجاد نمایند."
۱۰.

حمایت کیفری از مالکیت ادبی و هنری در حقوق فرانسه

کلید واژه ها: جرم فرانسه مجازات تقلید مالکیت ادبی مالکیت هنری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷۳
"متن حاضر به طور خلاصه به بیان ارکان تشکیل دهنده و مجازات جرم تقلید در آثار ادبی و هنری پرداخته ، حمایت گسترده از پدیدآورنده این آثار در حقوق فرانسه را نشان می دهد."
۱۱.

صلاحیت بین المللی و شناسایی و اجرای احکام خارجی در دعاوی مالکیت های فکری

کلید واژه ها: قرارداد صلاحیت شبه جرم نظم عمومی شناسایی اجرا مالکیت فکری داوری کنوانسیون بین المللی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق ادبی هنری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مالکیت فکری تطبیقی و بین المللی
تعداد بازدید : ۲۹۷۲
"بسیاری از قراردادها و شبه جرم های راجع به حقوق مالکیت های فکری به لحاظ دخالت عنصری خارجی جنبه ای فراملی دارند. در دعاوی ناشی از قراردادها و شبه جرم های این چنینی از یک سو تشخیص مرجع یا مراجع صالح رسیدگی به دعوی امری پیچیده و فنی است و از سوی دیگر شناسایی و اجرای آرای صادره در مراجع ملی که عموماً متفاوت از مرجع صادرکننده رأی می باشند مشکلات زیادی را دامن زده است . اینکه کنوانسیون های بین المللی چگونه موفق گشته اند با هماهنگ ساختن نظام های ملی حقوق مالکیت های فکری را پشتوانه ای مناسب و مؤثر بخشند محور بحث این مقاله است ."