پژوهش های مدیریت منابع انسانی

پژوهش های مدیریت منابع انسانی

پژوهش های مدیریت منابع انسانی 1388 شماره 3

مقالات

۳.

بررسی نقش ارتباطی شنود موثر و تعهد سازمانی

۴.

تدوین استراتژی های منابع انسانی ( مطالعه موردی : یکی از سازمان های معنوی کشور )

کلید واژه ها: استراتژی منابع انسانی تجزیه و تحلیل Swot تجزیه و تحلیل Pest

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰۳ تعداد دانلود : ۱۷۰۲
۶.

طراحی الگوی توسعه ی منابع انسانی کارآفرین بر اساس نظریه ی یادگیری اجتماعی

۷.

مطالعه ی مشکلات رفتاری کارکنان وظیفه ی یک یگان سازمان نظامی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۶