پژوهش های مدیریت منابع انسانی

پژوهش های مدیریت منابع انسانی

پژوهش های مدیریت منابع انسانی 1387 شماره 1

مقالات

۴.

طراحی و تبیین الگوی توسعه ی منابع انسانی ( استادان دانشگاه ) مبتنی بر نگرش فطرت گرا و توسعه ارتباطات چهارگانه

۵.

متدولوژی تدوین و جاری سازی استراتژی توانمندسازی منابع انسانی در بستر فرهنگی ایران

کلید واژه ها: توانمندسازی تفویض اختیار استفاده از آموزش شیو ههای عقلایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۶ تعداد دانلود : ۱۱۰۷

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۶