ذهن

ذهن

ذهن 1379 شماره 4 (مقاله پژوهشی حوزه)

مقالات

۱.

‌مبانی‌ معرفت‌شناسی‌ عرفان(شیخ‌ سید حیدر آملی‌)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 147
دیدگاههای‌ عرفا در مباحث‌ معرفت‌شناختی‌ (هرچند نه‌ با این‌ عنوان) در متون‌ عرفانی‌ مطرح‌ شده‌اند. در شماره‌های‌ پیشین‌ نظریات‌ عین‌القضاة‌ همدانی‌ و صدرالدین‌ قونیوی‌ در این‌ خصوص‌ مورد بحث‌ قرار گرفت. این‌ مقاله‌ به‌ دیدگاههای‌ عارفی‌ دیگر یعنی‌ شیخ‌ سید حیدر آملی‌ پرداخته‌ است. در راستای‌ این‌ هدف، نگارنده‌ ضمن‌ معرفی‌ اجمالی‌ شخصیت‌ علمی‌ سید حیدر آملی، به‌ استخراج، طبقه‌بندی‌ و طرح‌ دیدگاه‌های‌ وی‌ پرداخته‌ است.
۲.

معرفی‌ کتاب‌: ‌چشم‌انداز نوین‌ در باب‌ معرفت‌شناسی‌ دینی‌(مقاله پژوهشی حوزه)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۱