ذهن - علمی-پژوهشی (حوزوی)

ذهن


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مدیر مسئول: علی اکبر رشاد

سردبیر: علیرضا قائمی‌نیا

مدیر اجرایی: اسلام سواری

هیئت تحریریه:  احمد بهشتی، غلامرضا فیاضی، محسن جهانگیری، عبدالله نصری، سید یحیی یثربی،  حمیدرضا آیت‌اللهی، مهدی قوام‌صفری، علی‌اکبر رشاد، عبدالحسین خسروپناه، حسن معلمی، حسین عشاقی، ابوالفضل کیاشمشکی

نشانی: تهران: خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، خیابان پژوهشگاه (دوم)، پلاک 2، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. صندوق پستی: 8784 ـ15875

تلفن: 88735417  (021)

وب سایت: http://magazines.iict.ac.ir

پست الکترونیک: zehn@iict.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: فلسفه و منطق
دوره انتشار: فصلنامه
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
کارگاه ها
بنر دوم
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۳