جستارهای نوین ادبی (جستارهای ادبی) - نشریه علمی (وزارت علوم)

جستارهای نوین ادبی (جستارهای ادبی) (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
e-issn: ۲۷۸۳-۲۵۲X
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ خرداد ۱۳۸۰
جانشین سردبیر/قائم مقام: دستیار سردبیر: دکتر هاشم صادقی محسن آباد
مدیر مسئول: دکتر عبدالله رادمرد
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
p-issn: ۲۰۰۸-۷۱۸۷
صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر محمود فتوحی رودمعجنی
مدیر اجرایی: دبیر اجرایی: دکتر فاطمه رضوی
هیئت تحریریه: دکتر محمد جعفر یاحقی، دکتر تقی پورنامداریان، دکتر علی اشرف صادقی، دکتر سید مهدی زرقانی، دکتر سعید بزرگ بیگدلی، دکتر مه‌دخت پورخالقی چترودی، دکتر محمد تقوی، دکتر حبیب الله عباسی، دکتر ابوالقاسم قوام، دکتر علیرضا نیکویی، پروفسور علی گزل یوز، پروفسور دنیلا مینیگینی، پروفسور کالوس والینگپدرسن
آدرس: خراسان رضوی- مشهد - میدان آزادی- دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی
تلفن: ۰۵۱۳۸۸۰۶۷۲۵
وب سایت: https://jls.um.ac.ir/
پست الکترونیکی: jll@ferdowsi.um.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸