مطالعات منابع انسانی - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات منابع انسانی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
e-issn: ۲۷۸۳-۰۶۲۴
سازمان همکار: انجمن علمی حامی: انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی ایران
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ آبان ۱۳۹۰
جانشین سردبیر/قائم مقام: دکتر ناصر عسگری
مدیر مسئول: دکتر حسن محجوب
ناشر: دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-ترویجی
سردبیر: دکتر عباس منوریان
مدیر اجرایی: دکتر کاظم جعفری
هیئت تحریریه: دکتر عباس منوریان، دکتر آرین قلی‌پور، دکتر حسن زارعی متین، دکتر حبیب‌الاه سیاری، دکتر پیمان اخوان، دکتر فتاح شریف زاده، دکتر عباس عباس پور، دکتر داوود آقامحمدی، دکتر ناصر شهلایی، دکتر مهدی خیراندیش، دکتر محسن اکبری، دکتر حمیدرضا یزدانی، دکتر حسن محجوب، دکتر ناصر عسگری
آدرس: تهران- میدان آزادی- مهرآباد جنوبی- خیابان دانشگاه هوایی، دانشگاه هوایی شهید ستاری، دانشکده مدیریت، دبیرخانه نشریات
تلفن: ۰۲۱۶۶۱۹۳۵۹۰
وب سایت: https://www.jhrs.ir/
پست الکترونیکی: mgt.hr.air.uni@gmail.com
کد پستی: ۱۳۸۴۶۶۳۱۱۳

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۹