فرهنگ و ادبیات عامه - نشریه علمی (وزارت علوم)

فرهنگ و ادبیات عامه (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
e-issn: ۲۴۲۳-۷۰۰۰
دوره انتشار: دو ماهنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مهر ۱۳۹۲
مدیر مسئول: غلام‌حسین غلام‌حسین‌زاده
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
p-issn: ۲۳۴۵-۴۴۶۶
صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: ناصر نیکوبخت
مدیر اجرایی: کارشناس نشریه: پرنیان زارع پور
هیئت تحریریه: نجمه دری، محمدرضا صرفی، ناصر نیکوبخت، سید مصطفی مختاباد، محمدجعفر یاحقی، غلامحسین غلامحسین زاده، علیرضا حاجیان نژاد، محمد جعفری قنواتی، فریده داودی مقدم
آدرس: تهران، تقاطع جلال و چمران، دانشگاه تربیت مدرس، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی
وب سایت: https://cfl.modares.ac.ir/
پست الکترونیکی: cfl@modares.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۲