مشاوره شغلی و سازمانی

مشاوره شغلی و سازمانی

مشاوره شغلی و سازمانی سال پنجم بهار 1392 شماره 14 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

اندازه گیری هوش عاطفی کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشکده مدیریت و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و ارائه راهکار جهت افزایش آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۵ تعداد دانلود : ۵۰۶
۲.

مقایسه باورهای غیرمنطقی انتخاب شغل در فارغ التحصیلان شاغل و غیرشاغل مراجعه کننده به اداره کار شهرستان برازجان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۰ تعداد دانلود : ۴۸۸
۳.

مطالعه رابطه نظام های ارزشی و تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهر ایذه(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بنیاد پداگوژی بازی های بومی و محلی ایرانی و اهمیت آن ها در گسترش ابعاد جسمانی و روانی دانش آموزان دوره ابتدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۲ تعداد دانلود : ۱۳۱۶
۷.

بررسی اثربخشی دوره های آموزش عمومی بورس اوراق بهادار تهران در ارتقا دانش مالی و فرهنگ سازی شرکت کنندگان(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

بررسی مهارت های حرفه ای و عملی مدرسان مراکز تربیت معلم از دیدگاه مدیران، مدرسان و دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۱ تعداد دانلود : ۷۸۱
۹.

بررسی اثربخشی آموزش مهارت های جستجوی شغلی به روش «کلوپ شغلی» بر اضطراب و درماندگی شغلی دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۷