مشاوره شغلی و سازمانی - نشریه علمی (وزارت علوم)

مشاوره شغلی و سازمانی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی
e-issn: ۲۶۴۵-۳۳۲۰
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۹
مدیر مسئول: محمد قهرمانی
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
p-issn: ۲۰۰۸-۱۶۲۶
صاحب امتیاز: دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: سیمین حسینیان
مدیر داخلی: تقی پور ابراهیم
مدیر اجرایی: افسانه تاجیک
هیئت تحریریه: سیمین حسینیان، کوروش فتحی، عصمت دانش، شهریار شهیدی، عبدالله شفیع آبادی، شکوه نوابی نژاد، حسن پاشا شریفی، محمدحسن پرداختچی، زهرا صباغیان
آدرس: تهران-اوین-دانشگاه شهید بهشتی-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی-دفتر مجلات
تلفن: ۰۲۱۲۹۹۰۵۳۴۰
وب سایت: http://jcoc.sbu.ac.ir/
پست الکترونیکی: caco@sbu.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳