مشاوره شغلی و سازمانی - علمی-پژوهشی

مشاوره شغلی و سازمانی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

مدیر مسئول: دکتر قهرمانی

سردبیر: دکتر سیمین حسینیان

مدیر داخلی: تقی پور ابراهیم

هیئت تحریریه: دکتر سید احمد احمدی، دکتر حسن پاشا شریفی، دکتر محمد حسین پرداختچی، دکتر باقر ثنایی ذاکر، دکتر سیمین حسینیان، دکتر عصمت دانش، دکتر عبدالله شفیع آبادی، دکتر شهریار شهیدی، دکتر زهرا صباغیان، دکتر کورش فتحی، دکتر علیرضا کیامنش، دکتر شهرناز مرتضوی، دکتر شکوه نوابی نژاد، دکتر رحمت الله نورایی پور

نشانی: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی جنب دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، ساختمان شماره 2، دفتر مجلات دانشکده.

تلفکس: 29902420(021)

وب سایت: http://pub.sbu.ac.ir

پست الکترونیک:  caco@sbu.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی و علوم تربیتی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۹
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول