مسائل اجتماعی ایران

مسائل اجتماعی ایران

مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم سال دوازدهم بهار 1383 شماره 44 «ویژه نامه علوم اجتماعی (1)»

مقالات

۳.

برابری سیاسی و رابطه آن با مشروعیت دولت «تحلیل ثانویه نتایج یک پژوهش در سه شهر تهران، مشهد و یزد» (24 صفحه - از 65 تا 88)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۸ تعداد دانلود : ۳۸۸
۴.

هویت خانوادگی و تعامل در فضای سایبرنتیک (40 صفحه - از 89 تا 128)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۵