بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی بهمن 1376 شماره 126

مقالات

۱.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران چگونه شکل گرفت

۳.

رعایت مقررات استاندارد به معنای بهره گیری بهینه از منابع می باشد

۴.

رعایت استانداردها، توسعه بازارهای صادراتی را به دنبال دارد

۵.

استانداردهای بین المللی سری ایزو 9000 چیست

۶.

آیا استانداردهای ایزو 14000 مانع صادرات کشورهای در حال توسعه است

۷.

نظرات مدیران واحدهای تولیدی درباره استانداردهای ملی و بین المللی

۸.

جلب رضایت مشتری، راه نفوذ در بازارهای داخلی و خارجی است

۹.

برای ساختن آینده بهتر برای صادرات، صادر کنندگان باید در حد متعالی بیندیشند

۱۰.

صدور کالاهای فاقد استاندارد از بعد سیاسی و اقتصادی به کشور لطمه می زند

۱۱.

با حفظ استاندارد کالاهای صادراتی، شهرت کالاهای ایرانی گسترش می یابد

۱۲.

استاندارد کردن مواد اولیه فرش، یکی از راه های توسعه صادرات فرش می باشد

۱۳.

برای دست یافتن به بازارهای خارجی، رعایت ضوابط استاندارد بدیهی است

۱۴.

خریدار، استاندارد محصول کشاورزی و مواد غذایی را تعیین می کند

۱۵.

گسترش فرهنگ استاندارد کردن کالاها الزامی است

۱۶.

کیفیت، بهترین وسیله تبلیغ برای استاندارد کالاهای ایرانی است

۱۷.

در دنیای رقابت آمیز تجارت، خریدار «آقای بازار» است

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳