جامعه شناسی ایران

جامعه شناسی ایران

جامعه شناسی ایران سال هشتم تابستان 1386 شماره 2 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۳.

بررسی تأثیر عوامل اجتماعی در نابرابری جنسیتی نمادی در خانواده (نابرابری در قدرت تصمیم گیری)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۱ تعداد دانلود : ۱۰۹۴
۴.

مطالعه جامعه شناختی بزهکاری: آزمون تجربی نظریه فشار عمومی اگنیو(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

طبقات اجتماعی و دموکراسی: بررسی تطبیقی - تاریخی ایران، ترکیه و کره جنوبی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

تأثیر احساس محرومیت نسبی بر هویت قومی و هویت ملی مطالعه موردی: اعراب استان خوزستان(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۰