بخارا

بخارا

بخارا بهمن 1379 شماره 16

مقالات

گزارش ها

گفتگوها

۱.

نشر و فرهنگ: سلسله گفتگوها پیرامون نشر و فرهنگ (گفتگوی یازدهم با جهانگیر منصور: زوایایی از انتشارات نیل و کتاب زمان)به کوشش عبدالحسین آذرنگ و علی دهباشی

مصاحبه کننده: مصاحبه شونده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۶ تعداد دانلود : ۸۴۲
۳.

گفتگو با دکتر سعید امیر ارجمند (درباره انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان)

۴.

گفتگو با بهزاد (نوئل) شهید نورایی (به مناسبت انتشار کتاب نامه های صادق هدایت)

معرفی کتاب ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷