بخارا -

بخارا

 

دوره انتشار: دوماهنامه

صاحب امتیاز: علی دهباشی

مدیر مسئول: علی دهباشی

سردبیر: علی دهباشی

نشانی: تهران صندوق پستی۱۵۶۵۵-۱۶۶

تلفن:09121300147     فکس: 88958697(021)

وب سایت: http://bukharamag.com

پست الکترونیک: info@bukharamag.com

آرشیو نشریه:


تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷