بخارا

بخارا

بخارا آذر و دی 1385 شماره 57

مقالات

۲.

سرزدن به خانه ی پدری: [نامه به کانون فرهنگی سپهری کاشان؛ به جای نوشته ای، برای آوردن در کتاب نکوداشت بهرام بیضایی

۳.

پاره هایی چند از مویه ی تهمینه: واپسین بخش سهراب کشی (برای نمایش)

۶.

با سرنوشتی مانده به روزهای پرنده و مرگ: برای «بهرام بیضایی» بر آستانه تولدی دیگر

گزارش ها

سخنرانی ها

معرفی کتاب ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷