بخارا

بخارا

بخارا خرداد 1385 شماره 51

مقالات

۱۶.

«من برای این سیاره نمی اندیشم . . .»: از دفترهای سلین

۱۸.

تاثیر سلین بر نویسندگی من: کنزابورائه برنده نوبل ادبی 1994 از تأثیر سلین در سیر نویسندگی اش می گوید

۲۲.

داستان یک سوء تعبیر: [هرج و مرج طلبی (آنارشیسم) ظاهری رمان سفر به انتهای شب برخاسته از تلخکامی و ناامیدی]

۲۶.

سبک، زبان و کاربرد زبان محاوره در رمانهای سفر به . . . و مرگ قسطی

۲۹.

نامه های لویی فردینان سلین: نامه ای چند از دوران اشغال فرانسه

گفتگوها

۲.

مردی که کاری با آسمان نداشت: (گفت و گو با مهدی سحابی به مناسبت انتشار رمان مرگ قسطی

معرفی کتاب ها

۴.

سلینی دیگر: رمان «گروه خیمه شب بازی» به دلیل داستان و لحن شادی که دارد بهترین اثر برای آغاز شناخت سلین است

۱۰.

آمیزه ای از صداها: سفر به انتهای شب: نقش صداهای مختلف در «سفر» از آنارشیست آشوبگر تا کودک سر به راه

گزارش ها

۲.

درباره انتشاراتی دونوئل و استیل از زبان برنارد استیل: اظهارات برنارد استیل شریک دونوئل و اولین ناشر کتاب ((سفر))

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷