بخارا

بخارا

بخارا خرداد 1378 شماره 6

گفتگوها

۲.

نشر و فرهنگ: سلسله گفتگوها پیرامون نشر و فرهنگ (گفتگوی سوم با بیژن ترقی) (از خاندان ناشر آثار ادبی - تاریخی)

مصاحبه کننده: مصاحبه شونده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۳ تعداد دانلود : ۸۳۹

مقالات

۱.

نقد ادبی: سخنرانی نوبل ژوزه ساراماگو (نویسنده پرتغالی: به هنگام دریافت جایزه نوبل در ادبیات سال 1998)

۱۲.

ایرانشناسی در سرزمین های آلمانی زبان (3) (حضور زنان نویسنده در حضور آبی مینا)

گزارش ها

معرفی کتاب ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷