تاریخ روابط خارجی

تاریخ روابط خارجی

فصلنامه تاریخ روابط خارجی 1383 شماره 20 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

خلیج فارس یا یک نام ساختگی برای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تغییر نام خلیح فارس پرسیکوس سینوس اقدام سیاسی دریای پارس نام ساختگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 252
سابقه تاریخی نام خلیج فارس از زمان حکومت حاکمان بین النهرین در سه هزار سال پیش از میلاد مسیح تا به امروز ،براساس منابع و مدارک معتبر غربی و عربی بیان شده و به نظر نویسنده مقاله، پافشاری اعراب بر تغییر نام خلیج فارس ،یک اقدام سیاسی برای جبران ضعف اعراب در برابر ایران و انقلاب اسلامی است.
۲.

روابط سیاسی ایران و روسیه در نیمه دوم سده شانزده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران روسیه اتحاد روابط عثمانی سیاسی شاه عباس اول صفوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 129
رقابت سه قدرت منطقه ایران، عثمانی و روسیه، در نیمه دوم سده شانزده ابعاد وسیع تری به خود گرفته بود و این امر موجب نزدیکی استراتژیک موقت دو قدرت علیه یک قدرت دیگر می شد .در این بین، اتحاد ایران و روسیه علیه عثمانی و خان نشین کریمه، مسائل گرجستان ، داغستان ، آسیای میانه و هندوستان، مهم ترین عوامل اثرگذار بر روابط ایران و روسیه در دوزه زمانی یاد شده بودند.
۳.

روابط ایران و اسپانیا در دوره شاه عباس صفوی (عصر فیلیپ اول) دکتر محمدباقر وثوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ایران اسپانیا صفوی شاه عباس روابط دوجانبه فیلیپ سوم آنتونیو دوگوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 495
ایران عصر شاه عباس به عنوان قدرتمندترین کشور آسیایی و اسپانیایی دوره فیلیپ سوم به عنوان یکی از قدرتهای بزرگ اروپائی، سه هدف مهم را از برقراری روابط با یکدیگر دنبال می کردند. برقراری و گسترش روابط تجاری، تثبیت موقعیت تجاری و اقتصادی در خلیج فارس و حوزه اقیانوس هند و اتحاد علیه عثمانی.
۴.

مناسبات ایران و لهستان در دوره صفوی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران اسپانیا روابط دوجانبه آنتونیو دوگوا شاه عباس صفوی فیلیپ سوم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 527
ایران عصر شاه عباس به عنوان قدرتمندترین کشور آسیایی و اسپانیایی دوره فیلیپ سوم به عنوان یکی از قدرتهای بزرگ اروپائی، سه هدف مهم را از برقراری روابط با یکدیگر دنبال می کردند. برقراری و گسترش روابط تجاری، تثبیت موقعیت تجاری و اقتصادی در خلیج فارس و حوزه اقیانوس هند و اتحاد علیه عثمانی.
۵.

نگاهی به مناسبات ایران و سیام (تایلند) در روزگار شاه سلیمان صفوی (1106-1077 ه.ق / 94-1666 م) با تکیه بر نقش دیاسپورای ایرانیان در سیام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ایران ت‍ای‍ل‍ن‍د آیو تایا آقا محمد استر آبادی شاه سلیمان صفوی نارای کبیر شیخ احمد قمی سیام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 573
نگارنده با استناد به منابع تاریخی ایرانی و تایلندی، به این نتیجه رسیده است که کوششهای درخشان عده ای از ایرانیان در دربار و جامعه تایلند در دوره صفوی ، برقراری روابط میان دو کشور را موجب شد و ایرانیان اقلیت قدرتمند و ثروتمندی را در جامعه سیام تشکیل داده و برخی از آنان به مناصب بالای درباری دست یافتند.
۶.

تاثیر تنظیمات عثمانی بر نوسازی در ایران سده نوزدهم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ایران نوسازی اصلاحات رضاخان آتاترک تنظیمات عثمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 57
رویکرد رهبران دوکشور به نوسازی ، محرکهای خارجی داشت و برنامه های نوسازی ایران تا اندازه زیادی از عثمانی متاثر بود. اثرپذیری نوسازی ایران از تنظیمات عثمانی ، به دلایل مختلف سیاسی – فرهنگی و تاریخی ، سبب گردید چالشهای فراروی نوسازی در هر دو کشور نیز تا اندازه زیادی شبیه به یکدیگر باشند.
۷.

گوبینو و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ایران آرشیو ایتالیا اسناد مشروطیت مجلس شورا محمدعلی شاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 997
کنت دو گوبینو، دیپلمات فرانسوی ، در نیمه دوم سده نوزدهم، دوبار مامور خدمت در ایران شد و حاصل اقامتهای کوتاه وی در این سرزمین، نگارش چندین کتاب مهم در ارتباط با ایران و ایرانیان بود. تا آنجایی که در محافل علمی فرانسه، هربار که نام ایران سده نوزدهم به میان می آید،از گوبینو نیز به عنوان یک ایران شناس یاد می شود.
۸.

برخی اسناد مربوط به مشروطیت در آرشیو ایتالیا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرانسه ایرانیان کنت دوگو بینو خاور شناس ایران سده نوزدهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 642
بیشتر اسناد مشروطیت موجود در بایگانی اسناد تاریخی ایتالیا، گزارشهایی است که آقای جامپائولو ریوا، وزیرمختار وقت ایتالیا در ایران، به وزارت امور خارجه ایتالیا ارسال کرده است. دقت در محتوای گزارشهای ریوا، جنبه های ناشناخته ای در وضعیت ایران در زمان مشروطه و عوامل موثر بر جامعه ایران آن روز را مشخص تر می سازد.
۹.

خسارات وارده به اتباع ایران در خلال جنگ ترکیه و یونان و آتش سوزی ازمیر (1921)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: یونان ترکیه امپراطوری عثمانی جنگ جهانی اول . آتش سوزی ازمیر اتباع ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 823
در خلال جنگهای یونان و ترکیه و حادثه آتش سوزی ازمیر، عده زیادی از ایرانیان مقیم یونان و ترکیه نیز از آتش جنگ در امان نماندند و خسارتهای بسیاری بر ایشان تحمیل شد.پس از پایان جنگ ، عده ای از ایرانیان با ارسال عریضه به وزارت امور خارجه و سفارت ایران در استانبول ، خواستار رسیدگی دولت ایران به شکایات خویش و فراهم آوردن امکان جبران خسارتهای وارده شدند.
۱۰.

نمایشگاه نقشه های تاریخی خلیج فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 980
دراین نمایشگاه گزیده ای از نقشه های تاریخی (نسخه های اصلی یا تصویری) مربوط به سده های پیش از میلاد، سده های میانی و سده های اخیر که در همه آنها نام دریای جنوبی ایران، خلیج فارس و یا نامهای برابری چون: دریای فارس، بحر الفارس، بحر فارسی – سینوس پرسیکوس، ماره پرسیکوس، گلف پرسیک، پرشین گلف و غیره آمده است، به نمایش گذاشته شد – نام خلیج عرب و یا دریای عرب در همه نقشه های قدیمی موجود، به دریای سرخ (بحر احمر) اطلاق شده است.
۱۱.

تحقیق و توفیق ، مناقشات مذهبی در مناسبات سیاسی عثمانی و ایران در دوره نادرشاه-سلطان محمود اول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ایران عثمانی نادر شاه سلطان محمود اول پیشنهادهای پنج گانه خامس مذاهب اربعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 167
گزارش مذاکرات هیئت ایرانی و پیشنهادی نادرشاه افشار دربار سلطان محمود اول در پی اندیشه نادرشاه راجع به صلح با عثمانی است.
۱۲.

بازیگران کوچک بازی بزرگ: تصفیه مناطق مرزی شرق ایران و تشکیل افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران افغانستان خراسان انگلیس مناطق مرزی سیستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 535
کتاب ضمن گذری تاریخی بر ماجرای رقابت روسیه و انگلیس در منطقه و وقایع مربوط به تعیین حدود ایران و افغانستان توسط انگلیسیها، نقش برخی از شخصیتهای مهم را که سرنوشت منطقه را شکل داده اند، بازخوانی کرده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۷