تاریخ روابط خارجی

تاریخ روابط خارجی

فصلنامه تاریخ روابط خارجی 1386 شماره 31 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

بررسی دلائل و عوامل توسعه نیافتن روابط ایران وفرانسه در دوره صفویه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران فرانسه صفویه لوئی چهاردهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴۸ تعداد دانلود : ۱۱۹۲
فرانسه در اواخر سده شانزدهم وارد سیاستهای استعماری شد.روابط فرانسه با ایران در ابتدا با فرستادن هیئتهای مذهبی آغاز شد. شاه عباس اول به مبلغان فرانسوی آزادی مذهبی داد اما هرگز در این دوره روابط بر اساس منافع مشترک گسترش نیافت
۳.

مناسبات تجاری و سیاسی ایران و فرانسه در دوران زندیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: خلیج فارس بصره کریم خان زند کمپانی هند شرقی انگلیس کمپانی هند شرقی فرانسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳۵ تعداد دانلود : ۱۲۰۸
ار مباحث مهم مرتبط با تاریخ ایران در دوره سلطنت کوتاه و حساس کریم خان زند ( 1163-1193 ق)، تحولات تجاری و اقتصادی با شرکتهای تجاری هلند، فرانسه و انگلستان است که با عنوان کمپانی هند شرقی در ایران فعالیت می کردند.
۴.

روابط صفویه و نظام شاهیان دکن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صفویه نظام شاهیان سلاطین دکن گورکانیان شاه طاهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۳ تعداد دانلود : ۱۳۰۷
در روزگار صفوی ، مذهب تشیع در شبه جزیره دکن گسترش یافت و برخی از حاکمان آن سرزمین، به دلیل اشتراک مذهب،با دربار صفویه روابط خوبی برقرار کردند، نظام شاهیان ،یکی از پنج حکام ولایت دکن بودند که شاه طاهر اسماعیلی در گرایش آنها به آیین تشیع سهم به سزایی داشت.
۵.

نا آگاهی دولتمردان عصر فتحلی شاه قاجار از تحولات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فتحعلی شاه قاجار عباس میرزا تحولات بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۴ تعداد دانلود : ۷۹۴
پادشاهان قاجار به دلیل دیدگاه عشیره ای و قبیله ای ، به تحولات بین المللی اهمیت نمی دادند.قدرتهای اروپایی به ویژه انگلیس با سوء استفاده از ناآگاهی دولت قاجار از تحولات جهانی، خواهان گسترش قلمرو خود در ایران و نفوذ در میان دولتمردان قاجار و تحمیل قراردادهای استعماری بودند.
۶.

بازشناسی روابط خارجی ایران در دوره استبداد صغیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استبداد مشروطیت روابط خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۶ تعداد دانلود : ۱۰۱۶
دوران استبداد صغیر به دورانی گفته می شود که در فاصله 23 جمادیت الاول 1326 تا 27 جمادی الثانی 1327 بار دیگر استبداد بر نظام سیاسی ایران حاکم شد در این مقاله،به نقش کشورهای روسیه ،انگلیس ،آلمان ،فرانسه و عثمانی در تحولات مشروطه خواهی ایرانیان با تکیه بر تحلیلهای روزنامه حبل المتین اشاره می شود .
۷.

تجارت چوب در عصر قاجار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تجارت دریای خزر قاجاریه چوب برادران کوسیس و تئوفیلاکتوس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۵ تعداد دانلود : ۹۲۳
جنگلهای انبوه شمال ایران ، بی گمان اثر مهمی بر تجارت ایران در عصر قاچار به ویژه از راه دریای خزر بررسی می شود.
۸.

کارگردانی انگلیس در تجزیه بحرین از ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ایران خلیج فارس انگلیس بحرین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۷ تعداد دانلود : ۱۱۹۴
این مقاله به بررسی نقش انگلیس در منطقه خلیج فارس با طرح اجرای پرونده ایران زدایی از منطقه و تجزیه کرانه های جنوبی خلیج فارس از ایران می پردازد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۷