تاریخ روابط خارجی

تاریخ روابط خارجی

فصلنامه تاریخ روابط خارجی1385 شماره 26-27 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

روابط خارجی ایران در دوران شاهرخ تیموری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران هند مصر چین گرجستان روابط خارجی عثمانی مغولستان شاهرخ تیموری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵۳
در این مقاله پس از ذکر مقدمه ای کوتاه درباره شد روابط خارجی ایران در دوران شاهرخ تیموری ، به بررسی روابط ایران در این دوره با سرزمینهای مغولستان ،چین، هند ، مصر ، عثمانی و گرجستان پرداخته شده است.
۲.

نفوذ فرهنگ و هنر ایران در فرهنگ و هنر لهستان در عصر صفوی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران هنر فرهنگ زبان صفویه لهستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲۰
رشد و توسعه هنر و صنایع دستی در دوره صفوی سبب شد دوستداران هنسر شرق و مردم عادی لهستان چشم به راه تاجرانی باشند که صنایع دستی و آثار هنری ایران را با خود به اروپا می بردند.
۳.

دیدگاه نخستین هیئت ایرانی اعزامی به سیام درباره کنستانتین فالکون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ایران فرانسه سفینه ت‍ای‍ل‍ن‍د شاه سلیمان صفوی سیام شاه نارای سلیمانی کنستانتین فالکون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۴
پیشینه حضور ایرانیان در تایلند به سده شانزده میلادی باز می گردد. یک نفر یونانی تبار به نام فالکون که به منصبی بالا در دربار سیام رسیده بود، کوشید از محبوبیت و نفوذ ایرانیان در دربار سیام بکاهد و با تدابیر و ترفندهای گوناگون ، سبب بی اعتبار شدن نزد پادشاه سیام شود.
۴.

نکاتی درباره سفیران دولتهای اروپایی در دربار صفوی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سفرنامه روابط خارجی دولت صفوی شاه عباس اول هیئت سیاسی دولتهای اروپایی سفیران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰۵
سفرائی که در دوره صفویه از سوی دولتهای اروپایی به ایران آمدند، افراد کاروانی بودند که اصول و قواعد دیپلماتیک را به خوبی می دانستند. گزارشهای سفرا، دولتهای اروپایی را در تصمیم گیریهایشان برای سیاستهای نوین استعمار در شرق و ایران یاری دادند
۵.

نقش میرزا معصوم خان انصاری در کمیسیون تعیین حدود مرزی ایران در بلوچستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران قاجاریه بلوچستان انگلیس کمیسیون تعیین حدود مرزی خان نشین کلات میرزا معصوم خان انصاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۵
برای پایان دادن به نگرانیهای انگلیسیها که گمان می کردند از طرف بلوچستان خطرهایی متوجه هندوستان است، تصمیم گرفته شد کمیسیونی برای تبیین حدود مرزی تشکیل شود. میرزا معصوم خان انصاری، نماینده ایران در این کمیسیون ، باوجود کارشکنیهای ماموران انگلیسی و ضعف حمایتهای داخلی، توانست ماموریت خود را با درستی و دقت به انجام برساند.
۶.

نگاهی به علل ضعف نیروی دریایی ایران در خلیج فارس در دوره قاجار(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۳
این مقاله به کوششهای دولت ایران برای اعمال حاکمیت بر بنادر جنوب و مشکلاتی که کشور با آنها دست به گریبان بود و بدان سبب نتوانست در مناسبات پیچیده بین المللی آن روزگار ( به ویژه در مورد حضور انگلیس در منطقه) به خوبی ایفای نقش کند ، می پردازد.
۷.

سندی چاپ نشده درباره حمایت دولت فرانسه از کاتولیکهای ایران در عصر ناصری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران فرانسه روابط دوجانبه کاتولیکها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۹
برقراری روابط تجاری، به دست آوردن امتیازها و منافع اقتصادی – تجاری و سیاسی ، حمایت از اتباع فرانسه و کاتولیکها در ایران و رقابت با دولتهای بزرگ اروپایی ، از جمله انگلیس و روسیه را می توان مهم ترین اهداف فرانسه از ایجاد رابطه با ایران دانست.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۷