تاریخ روابط خارجی

تاریخ روابط خارجی

فصلنامه تاریخ روابط خارجی 1386 شماره 32

مقالات

۱.

روابط ایران و فرانسه تا پیروزی انقلاب اسلامی 1357 و اسنادی از حضور فرانسوی ها در ایران تا نیمه اول قرن بیستم

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۷
"ایران دیار شریفی است که خداوند عطایای خود را در حق آن دریغ نکرده است. ساکنین آن مردمانی هوشیار و بی باکند و شایسته آنند که حکومت خوب داشته باشند.... این ملت را گذاشته اند از مصائب نفاق خانگی آزار ببیند و از میان برود ." ناپلئون بناپارت
۲.

ناپلئون و ایران

کلید واژه ها: روابط دوجانبهعهدنامه فینکن اشتاینماموریت هیئتهای سیاسی و نظامیمبادله نامه بین ناپلئون و فتحعلی شاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۴
نویسنده به بررسی سرچشمه های روابط دو کشور و اوج گیری آن در دوران ناپلئون بناپارت می پردازد
۳.

ایران از زبان وزیر مختار فرانسه

کلید واژه ها: انقلاب ایرانمرگ شاهکاخ گلستاندفن جنازهپادشاه مستبدتشکیلات پوشالی اداریاعطای القاب درباری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹
یادداشتهای اوژن اوبن، دوره سلطنت دو تن از پادشاهان قاجار را در بر می گیرد. وی به توصیف اندیشه ایرانی در چارچوب انقلاب ایران[ مشروطیت] می پردازد که 117 سال بعد از انقلاب فرانسه روی داده است.
۴.

بر بال های سیمرغ تاثیر ادبیات فارسی در ادبیات فرانسه

نویسنده:

کلید واژه ها: عرفانرباعیات خیامانقلاب فرانسهداستانهای حماسیاشعار تغزلیافسانه های لافونتنترجمه شاهنامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۱
فرانسویان از چهار قرن پیش با ادبیات ایران زمین به واسطه ترجمه های جهانگردان و کارگزاران سیاسی فرانسوی آشنا شدند. نگارش سفرنامه شاردن الهام بخش بسیاری از آثار فرانسوی در قرون بعد شد به طوری که آثار ارزشمندی همچون گلستان و بوستان ، دیوان حافظ، شاهنامه و رباعیات خیام دستمایه بسیاری از ادیبان و فرهیختگان فرانسه شد.
۵.

تاریخچه مراودات فرهنگی ایران و فرانسه

کلید واژه ها: مراودات فرهنگیمبادله دانشجوردپای فرهنگی فرانسویاندر بار قاجاریهفراز و نشیب روابط فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۸
روابط سیاسی و فرهنگی دو کشور ایران و فرانسه همیشه در طول تاریخ تحت تاثیر تحولات بین المللی و تغییر معادلات سیاسی بوده است.از برهه ارغون شاه تا دوره قاجاریه و بالاخره حضور متمادی اساتید مشهور فرانسوی در مدارس عالی تاسیس شده به دست امیرکبیر ، همواره می توان مراودات فرهنگی این دو کشور را در طول زمان مشاهده کرد.
۶.

کارنامه هیئت های باستانشناسی فرانسوی در ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: ایرانفرانسهامتیازنامهآثار عتیقهکشف عتیقه جاتانحصار مطلق اکتشافاتشوش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۲
تاریخ کاوشهای باستان شناسی بیگانگان در ایران به قرن نوزدهم میلادی و زمان قاجاریه برمی گردد. این کاوشها و تفحصها با فعالیت هئیتهای فرانسوی، دیولافوا و ژاک دومورگان آغاز شد که البته پس از سقوط سلسله قاجاریه ، دولت وقت ایران کلیه امتیازات را در 26 مهر 1360 لغو کرد.
۷.

چالش و پاسخ در دوره قاجاریه : اعزام دانشجو به خارجه با تاکید بر مورد فرانسه

کلید واژه ها: مشروطهپاسخنیروی سومچالشدموکراتهاموازنه منفیاعتدالیون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۹
در دو دوره مورد بحث ، چه دوران ورود هیئت گاردان تا ربع آخر قرن نوزدهم میلادی و چه دوران نهضت مشروطیت در چارچوب نظریه چالش و پاسخ به مطالعه گذاشته شده است . افزون بر این موارد تلاش پژوهشگر بر این است تا در چارچوب نظریه موازنه منفی و نیروی سوم روند اعزام دانشجو به اروپا به ویژه فرانسه مورد توجه قرار گیرد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۷