پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی سال شانزدهم تابستان 1391 شماره 63 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تاثیر بی ثباتی صادرات محصولات کشاورزی بر بخش کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

تحلیل عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی تاثیر مداخلات دولت در بازار گوشت مرغ(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی تاثیر سبک و مقیاس ورود به بازار بر سودآوری شرکت ها در صنایع غذایی و شیمیایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۵ تعداد دانلود : ۳۷۹
۷.

ارائه محصول جدید با استفاده از استنباط های مشتریان مبتنی بر روش های آماری بیزی(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

تاثیر شخصیت نام تجاری و شهرت سازمان بر شکل گیری ارزش ویژه نام تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۹