مجلاتمدیریت فرهنگ سازمانی (فرهنگ مدیریت)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: پردیس فارابی دانشگاه تهران

مدیر مسئول: سید محمد مقیمی

سردبیر: حسین خنیفر

مدیر اجرایی: علی قنبرنژاد

هیئت تحریریه: عادل آذر، مجتبی اسکندری، سیدمهدی الوانی، علی نقی امیری، رضا تهرانی، غلامرضا جندقی، حسن دانایی‌فرد، علی رضائیان، حسن زارعی متین، سیدرضا سیدجوادین، نظام‌الدین فقیه، ابوالحسن فقیهی، داوود فیض، اسدالله کردنائیج، رحمت الله قلی‌پور سوته، سید محمد محمودی

تلفن:  36166295(025)   

وب سایت: http://jomc.ut.ac.ir

پست الکترونیک: jomc@ut.ac.ir


آرشیو نشریه: