مدیریت فرهنگ سازمانی (فرهنگ مدیریت) - نشریه علمی (وزارت علوم)

مدیریت فرهنگ سازمانی (فرهنگ مدیریت) (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
e-issn: ۲۴۲۳-۶۹۳۴
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ دی ۱۳۸۹
مدیر مسئول: دکتر علیرضا محمدرضائی
ناشر: دانشگاه تهران
p-issn: ۲۴۲۳-۶۹۴۲
صاحب امتیاز: پردیس فارابی دانشگاه تهران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر حسین خنیفر
مدیر داخلی: گارشناس نشریه: رضا کلیائی
مدیر اجرایی: علی احمد روشنائی
هیئت تحریریه: عادل آذر، مجتبی اسکندری، سیدمهدی الوانی، علی‌نقی امیری، رضا تهرانی، غلامرضا جندقی، حسن دانایی‌فرد، علی رضائیان، حسن زارعی متین، سیدرضا سیدجوادین، نظام‌الدین فقیه، ابوالحسن فقیهی، داوود فیض، اسدالله کردنائیج، رحمت الله قلی‌پور سوته، سیدمحمد محمودی
آدرس: قم ـ بلوار دانشگاه (جاده قدیم تهران) بالاتر از پایانه مسافربری - پردیس فارابی دانشگاه تهران - سازمان مرکزی، صندوق پستی 357
تلفن: ۰۲۵۳۶۱۶۶۳۱۴
وب سایت: https://jomc.ut.ac.ir/
پست الکترونیکی: jomc@ut.ac.ir
کد پستی: ۳۷۱۸۱۱۷۴۶۹

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۹