پژوهش های مدیریت عمومی (پژوهش های مدیریت سابق) - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهش های مدیریت عمومی (پژوهش های مدیریت سابق) (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مرداد ۱۳۹۰
مدیر مسئول: دکتر بدرالدین اورعی یزدانی
ناشر: دانشگاه سیستان و بلوچستان
p-issn: ۲۰۰۸-۲۹۵۹
صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر نورمحمد یعقوبی
مدیر داخلی: کارشناس نشریه: معصومه قنبری
مدیر اجرایی: دکتر عبدالمجید ایمانی
هیئت تحریریه: کامران فیضی، آرین قلی پور، سعید مرتضوی، مهدی ابراهیمی نژاد، مهدی کاظمی، نورمحمد یعقوبی، باقر کرد
آدرس: زاهدان‌ـ دانشگاه سیستان و بلوچستان‌ ـ دانشکده مدیریت و اقتصاد، دفتر مجله­ پژوهش­های مدیریت عمومی
تلفن: ۰۵۴۳۱۱۳۶۷۷۸
وب سایت: http://jmr.usb.ac.ir/
پست الکترونیکی: MEA@hamoon.usb.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۷