پژوهش های روابط بین الملل - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهش های روابط بین الملل (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین
p-issn: ۲۲۵۱-۸۴۴۴
صاحب امتیاز: انجمن ایرانی روابط بین الملل
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
رتبه: ب
سردبیر: دکتر رضا سیمبر
مدیر اجرایی: کارشناس نشریه: حمیده شجری
هیئت تحریریه: حمید احمدی، دکتر سید جلال الدین دهقانی فیروزآبادی، دکتر حسین دهشیار، دکتر عباس مصلی نژاد، دکتر امیر محمد حاجی یوسفی، دکتر مهدی ذاکریان، دکتر رسول افضلی، دکتر غلامرضا کریمی
وب سایت: http://www.iisajournals.ir/
پست الکترونیکی: interoreserch@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸