آموزش عالی ایران - نشریه علمی (وزارت علوم)

آموزش عالی ایران (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۴ شهریور ۱۳۸۷
مدیر مسئول: دکتر ابراهیم صالحی عمران
ناشر: انجمن آموزش عالی ایران
صاحب امتیاز: انجمن آموزش عالی ایران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی
مدیر اجرایی: فرناز عین خواه
هیئت تحریریه: دکتر حمید رضا آراسته، دکتر تقی آزاد ارمکی، دکتر ابراهیم صالحی عمران، دکتر مسعود صفایی مقدم، دکتر نعمت­ اله عزیزی، دکتر مقصود فراستخواه، دکتر مرتضی منادی، دکتر گلنار مهران، دکتر یداله مهرعلی‌زاده، دکتر محمد‌ یمنی دوزی سرخابی، دکتر اباصلت خراسانی
آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان برزیل شرقی، پلاک ۴، ساختمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای
تلفن: ۰۲۱۸۱۰۳۲۲۳۴
وب سایت: http://ihej.ir/
پست الکترونیکی: journal.ihea@gmail.com
فکس: ۰۲۱۸۱۰۳۲۲۰۰

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳