تعاون و کشاورزی (تعاون) - نشریه علمی (وزارت علوم)

تعاون و کشاورزی (تعاون) (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۱
مدیر مسئول: محمد شریعتمداری
ناشر: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
p-issn: ۲۰۰۸-۵۳۷۰
صاحب امتیاز: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر علی اسدی
مدیر داخلی: البرز محمدی
مدیر اجرایی: کارشناس نشریه: دکتر حمیدرضا احیایی
هیئت تحریریه: دکتر ایرج ملک محمدی، دکتر محمد چیذری، دکتر سید محمود حسینی، دکتر سیروس سلمان زاده، دکتر علی اسدی، دکتر خلیل کلانتری، دکتر عبدالعلی لهسایی زاده، دکترکامبیز طالبی، دکتر نوذر منفرد، دکتر غلامحسین حسینی نیا، دکتر عنایت عباسی، دکتر عنایت عباسی، دکتر مریم نجار نهاوندی، دکتر عباس عبدشاهی، دکتر موسی اعظمی، دکترمریم امیدی، دکترناصر سیف الهی و دکتر علیرضا پورسعید
وب سایت: http://ajcoop.mcls.gov.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳۶