تعاون و کشاورزی (تعاون)

تعاون و کشاورزی (تعاون)

تعاون سال بیست و یکم پاییز 1389 شماره 3

مقالات

۴.

تاثیر آمیخته بازاریابی در تصمیم خرید و میزان رضایت مشتریان شرکت های تعاونی تولیدی شهرستان کوهدشت

۶.

عوامل موثر بر تقویت و توسعه کارآفرینی در تعاونی های کشاورزی استان زنجان

۷.

راهکارهای مناسب برای تربیت مدیران کارامد در بخش تعاون

۸.

نقش تعاونی های فرش دستباف استان زنجان بر توسعه صادرات این فرش

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳۱